Västra Hamngatan 1

fastighet i Göteborg

Västra Hamngatan 1 är gatuadress för en byggnad som är belägen i Kvarteret Alströmer i Göteborgs stadskärna. Fastigheten ligger i stadsdelen Inom Vallgraven och har även ingångar vid Lilla Torget 5 och Lilla Torget 6. Det är ett kontorshus i fem våningar som uppfördes 1887-1888 med överbyggd gård, slätputsade fasader och rusticerad bottenvåning. Byggnaden ritades av arkitekt Georg Krüger och uppfördes ursprungligen för Göteborgs Enskilda Bank. Fastighetsbeteckningen är Inom Vallgraven 54:8 (tidigare betecknad Alströmer 8)

Västra Hamngatan 1
Kv. Alströmer 8
Kontorshus
Byggnadens hörn vid Västra Hamngatan 1 och Lilla Torget 5-6. (2019)
Byggnadens hörn vid Västra Hamngatan 1 och Lilla Torget 5-6. (2019)
Land Sverige
Län Västra Götalands län
Kommun Göteborgs kommun
Ort Inom Vallgraven 54:8, Göteborg
Adress Västra Hamngatan 1, Lilla Torget 5-6.
Arkitekt Georg Krüger
Byggherre Göteborgs Enskilda Bank
Ägare Bygg Göta
Färdigställande 1888
1904 - tillbyggnad
1938 - fasadhyvling
Arkitektonisk stil Nyrenässans (1888-1938)
Funktionalism (1938-)
Byggnadsmaterial Natursten och tegel

Historik redigera

På platsen låg tidigare ett hus som ägdes och beboddes av kaparen Lars Gathenhielm under åren 1711-1718. Det nuvarande huset uppfördes med början 1887 för Göteborgs Enskilda Bank, och upptog hörnet Västra Hamngatan 1 och Lilla Torget 6. Huset var färdigt 1888 och fick en pampig fasad i holländsk nyrenässans med fasader av tegel och puts och ett rikt dekorerat mansardtak som hade gavelrösten och hörntorn. 1904 införlivades huset på Lilla Torget 5, och huset breddades då med sex fönsteraxlar. 1915 utvidgades bankhallen.

1938 genomfördes en omfattande fasadförändring i funktionalistisk stil, då all dekor togs bort och teglet putsades över. Huvudentrén på hörnet fick en ny granitportal med bronsportar. Ansvarig arkitekt för detta var Nils Einar Eriksson.

Banken lämnade huset 1974.

Bilder redigera

Se även redigera

Referenser redigera

Fotnoter redigera


Webbkällor redigera

Externa länkar redigera