Vänstergruppen i Europaparlamentet

partigrupp i Europaparlamentet
Denna artikel behandlar den nuvarande partigruppen och alla dess föregångare.
Europeiska flaggan Partigrupper i Europaparlamentet
Vänstergruppen i Europaparlamentet
Förkortning Vänstern
Gruppledare Manon Aubry
Martin Schirdewan
Antal mandat
46 / 720
Grundat 18 december 2020 i nuvarande form
Politisk ideologi Demokratisk socialism
Mjuk euroskepticism
Intern faktion:
Eurokommunism
Politisk position Vänster[1]
Europeiskt parti Europeiska vänsterpartiet
Webbplats left.eu

Vänstergruppen i Europaparlamentet är en partigrupp i Europaparlamentet bestående av 46 ledamöter från demokratiskt socialistiska, eurokommunistiska och antikapitalistiska partier. Gruppen utgörs till största delen av Europeiska vänsterpartiet (EV) och Nordisk grön vänster (NGL) och är den näst minsta partigruppen i Europaparlamentet sedan valet 2024.

I gruppen ingår bland annat ledamöterna från danska Enhedslisten, finländska Vänsterförbundet, franska La France Insoumise, irländska Sinn Féin, spanska Podemos, svenska Vänsterpartiet och tyska Die Linke. Gruppledare är Manon Aubry och Martin Schirdewan.

Historia

redigera

Bildande och ombildningar

redigera
Gruppnamn Period
Gruppen kommunister och deras samarbetspartner 16 oktober 1973–24 juli 1989
Gruppen Europeiska enade vänstern 25 juli 1989–12 januari 1993
Enad vänster 25 juli 1989–18 juli 1994
Konfederala gruppen europeiska förenade vänstern 19 juli 1994–5 januari 1995
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 6 januari 1995–17 december 2020
Vänstergruppen i Europaparlamentet 18 december 2020–

Vänstergruppen har sina rötter i ”Gruppen kommunister och deras samarbetspartner”, som bildades den 16 oktober 1973. Gruppen bestod av ledamöter från diverse kommunistiska partier. Efter valet 1989 splittrades gruppen i två delar: ”Gruppen Europeiska enade vänstern” och ”Enad vänster”. Den förstnämnda gruppen innefattade ledamöterna från danska Socialistisk Folkeparti, Italienska kommunistpartiet, spanska Enade vänstern och grekiska Synaspismós. Den sistnämnda gruppen innefattade ledamöterna från Franska kommunistpartiet, Partido Comunista Português och Greklands kommunistiska parti. Under 1991 ombildades Italienska kommunistpartiet till Partito Democratico della Sinistra, som anslöt sig till den socialdemokratiska gruppen.[2]

Valet 1994 och återföreningen av vänstern

redigera
 
Manon Aubry är en av två gruppledare sedan den 18 juli 2019.

Efter valet 1994 påbörjades en process med att åter samla alla de vänstersocialistiska krafterna i Europaparlamentet i en enda partigrupp. Detta skedde genom bildandet av ”Konfederala gruppen europeiska förenade vänstern”, som ersatte de två föregående grupperna. Den första gruppledaren för gruppen var Alonso Puerta.[2]

I samband med att Finland, Sverige och Österrike anslöt sig till Europeiska unionen den 1 januari 1995 tillkom nya ledamöter till gruppen. Dessa bildade undergruppen ”Nordisk grön vänster” och därmed ombildades partigruppen till ”Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster”.[2]

Valen 1999, 2004 och 2009

redigera

Efter en avtagande trend lyckades gruppen att öka i antal mandat efter valet 1999. Ledamöter från tyska Partei des Demokratischen Sozialismus tillkom till gruppen. Senare under valperioden anslöt sig fler ledamöter från andra partigrupper, vilket resulterade i att gruppen uppnådde som mest 49 mandat och var därmed parlamentets fjärde största partigrupp under en viss period.[2]

Efter valet 2004 blev gruppen den femte största partigruppen i Europaparlamentet. Ledamöter tillkom från flera av de nya medlemsstater som hade anslutit sig till unionen den 1 maj 2004. I valet 2009 minskade gruppens mandat till 35. Den 14 mars 2012 valdes Gabriele Zimmer till ny gruppledare.[2]

Valen 2014 och 2019

redigera

I valet 2014 ökade gruppen till 52 mandat, men i valet 2019 tappade gruppen åter i styrka och blev med sina 41 mandat den minsta partigruppen i Europaparlamentet. Efter valet valdes Manon Aubry och Martin Schirdewan till nya gruppledare.[3]

Den 18 december 2020 bytte gruppen namn till det nuvarande, ”Vänstergruppen i Europaparlamentet”.[4] I valet 2024 ökade gruppen något, främst på grund av att ledamöter från Femstjärnerörelsen från Italien anslöt till gruppen.

Parlamentariskt arbete

redigera

Vänstergruppen för samman demokratiskt socialistiska, eurokommunistiska och antikapitalistiska ledamöter av Europaparlamentet. Gruppens uttalade mål är att skapa ett mer humant, transparent och gripbart Europa med mer direktdemokrati och aktivt deltagande av medborgarna. I grunden stöder gruppen europeisk integration, men anser att det nuvarande samarbetet är för elitistiskt och marknadsinriktat.[5] Gruppen är associerad med Europeiska vänsterpartiet (EV).

Sammansättning

redigera
Val Historisk mandatfördelning Nuvarande mandatfördelning
1979
44 av 410
 
   Ledamöter tillhörande partigruppen
1984
41 av 434
1989
42 av 518
1994
28 av 567
1999
42 av 626
2004
41 av 732
2009
35 av 736
2014
52 av 751
2019
41 av 751
2024
46 av 720

Vänstergruppen består av 46 ledamöter från 13 medlemsstater. De flesta av ledamöterna kommer från Väst- och Centraleuropa; stödet är betydligt lägre i Östeuropa. Gruppen är den näst minsta i Europaparlamentet.[6] Ledamöter från en och samma medlemsstat bildar en nationell delegation.

Gruppens ledamöter utser ett ordförandeskap bestående av en gruppledare och tre vice gruppledare. Dessa bildar tillsammans med ledarna för de nationella delegationerna, en kassör, gruppens generalsekreterare och två vice generalsekreterare gruppens presidium. Presidiet utses för en period av fem år, som kan förnyas. Det sammanträder en gång i månaden och ansvarar för att leda gruppen.[7]

Inom gruppen finns en undergrupp, ”Nordisk grön vänster” (NGL), som samlar de ledamöter som tillhör de nordiska vänstersocialistiska partierna. Efter att danska Socialistisk Folkeparti anslöt sig till den gröna gruppen är ledamöterna från finländska Vänsterförbundet och svenska Vänsterpartiet de enda i Vänstergruppen som tillhör NGL.

Parlamentsledamöter

redigera
Medlemsstat Nationellt parti Europeiskt parti Mandat
  Belgien Belgiska arbetarpartiet 2
  Cypern Arbetande folkets progressiva parti 1
  Danmark Enhedslisten EV 1
  Finland Vänsterförbundet EV 3
  Frankrike La France Insoumise 9
  Grekland Syriza EV 4
  Irland Partilös ledamot 1
  Irland Sinn Féin 2
  Italien Femstjärnerörelsen 8
  Italien Sinistra Italiana 2
  Nederländerna Partij voor de Dieren 1
  Portugal Bloco de Esquerda EV 1
  Portugal Coligação Democrática Unitária 1
  Spanien Euskal Herria Bildu EV 1
  Spanien Podemos 2
  Spanien Movimiento Sumar EV 1
  Sverige Vänsterpartiet 2
  Tyskland Djurskyddspartiet 1
  Tyskland Die Linke EV 3

Se även

redigera

Referenser

redigera
  1. ^
  2. ^ [a b c d e] ”History” (på engelska). Vänstergruppen i Europaparlamentet. https://left.eu/history/. Läst 15 november 2022. 
  3. ^ ”Aubry & Schirdewan to lead Left’s challenge to EU policy” (på engelska). Vänstergruppen i Europaparlamentet. 18 juli 2019. https://left.eu/aubry-schirdewan-to-lead-lefts-challenge-to-eu-policy/. Läst 15 november 2022. 
  4. ^ ”Europaparlamentets protokoll av den 18 januari 2021: 5. Inrättande av politiska grupper”. Europaparlamentet. 18 januari 2021. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-9-2021-01-18_SV.pdf. Läst 15 november 2022. 
  5. ^ ”About the Group” (på engelska). Vänstergruppen i Europaparlamentet. https://left.eu/about-the-group/. Läst 15 november 2022. 
  6. ^ ”Ledamöter ordnade efter politisk grupp och land”. Europaparlamentet. https://www.europarl.europa.eu/meps/sv/search/table. Läst 15 november 2022. 
  7. ^ ”Bureau” (på engelska). Vänstergruppen i Europaparlamentet. https://left.eu/groups/bureau/. Läst 15 november 2022. 

Externa länkar

redigera
  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.