Öppna huvudmenyn

Utgivningsort

betecknar vanligtvis den ort där en tidnings centralredaktion är belägen

Utgivningsort betecknar vanligtvis den ort där en tidnings centralredaktion är belägen. Exempelvis är Stockholm utgivningsort för Dagens Nyheter och Göteborg utgivningsort för Göteborgs-Posten.