Tryckort är till för att underlätta myndigheternas tillsyn av tryckta skrifter och ingripanden mot tryckfrihetsbrott åläggs tryckerierna vissa skyldigheter i Tryckfrihetsförordningen. Justitiekanslern är den myndighet som vakar över gränserna för Tryckfrihetsförordningen[1].

Lagen föreskriver att tryckeriets namn (tryckort och tryckår) skall sättas ut på varje tryckt skrift som framställs i landet, med undantag av s.k. bild- och tillfällighetstryck, enklare reklamblad m m. Underlåtenhet att korrekt sätta ut tryckort är straffbart.

Inga föreskrifter finns för placering av uppgifterna om tryckorten. I böcker är det vanligast förekommande på tryckortssidan eller på näst sista sidan (kolofon). I broschyrer och foldrar sätts tryckorten oftast på sista sidan längs ryggen.

Tryckort ska alltid anges på tryckt skrift enligt 1 kap. 5 § 2 stycket Tryckfrihetsförordningen (1949:105).

KällorRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Tryckfrihetsförordningen, om tillsyn och åtal