Utmarker, eller utäga,[1] är en gammal benämning på de jordbruksmarker och den skog som ligger bortanför den egna gårdens åkrar, vallar och betesmarker.[2] Skillnaden mellan utmarker och inägor, är att utmarkerna kommer man endast till genom att passera andras marker eller byns allmänningar.

Genom jordreformerna, till exempel laga skiftet och storskiftet, försökte man lägga samman markerna för att brukarna skulle få så nära till sina marker som möjligt och slippa passera andras marker med sina djur eller jordbruksredskap. Utmarkerna gav möjlighet till boskapsbete, småviltsjakt och äggtäkt, samt ved- och virkesfångst. På utmarkerna kunde även svedjebruk förekomma. Ett annat ord för utmark var, bl.a. i Östergötland, hump. Ordet förekommer i flera ortnamn, till exempel Klockarehumpen.

Ordet "utmark" är belagt i svenska språket sedan 1402,[2] medan "utäga" är belagt sedan mitten av 1400-talet[1].

Se ävenRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ [a b] ”utäga | SO | svenska.se”. https://svenska.se/so/. Läst 22 mars 2020. 
  2. ^ [a b] ”utmark | SO | svenska.se”. https://svenska.se/so/. Läst 22 mars 2020.