Unigenitus

Wikimedia-förgreningssida

Unigenitus, av Unigenitus Dei Filius (latinGuds enfödde son”), är namnet på två påvliga bullor.

  1. 1343 publicerade Clemens VI bullan Unigenitus, som fastställde läran om ”Thesaurus Ecclesiae” vilken gav avlatshandeln full giltighet.
  2. 1713 utfärdade Clemens XI bullan Unigenitus mot jansenismen.