Ultra Magazine var en gratistidning med fokus på popkultur som distribuerades till Sveriges gymnasieskolor åren kring 1990. Den gavs ut av Fri Media, numera Universum.

Tidningen var, likt ZTV för TV-branschen, en plantskola för unga skrivande journalister.

Bland chefredaktörerna syntes bland annat Andres Lokko, Kristian Luuk, Linda Skugge och Maria Lindén, och bland skribenterna fanns namn som Fredrik Strage, Patrik Arve, Clara Block, Hannes Dükler, Jan Gradvall, Per Hagman, Kjell Häglund, Lukas Moodysson, Anders Pihlgren, Carl M. Sundevall och Barbara Voors.