Uggarde rojr (Uggårda rojr, Uggarde röjr) vid gården Uggårda i Rone socken är Gotlands största gravröse. Det är daterat till äldre bronsåldern (1500-1000 f.Kr) och är 7 meter högt och 50 meter i diameter. I området ligger flera mindre gravrösen. Röset ligger på en glest bevuxen hed cirka 200 meter från den forna havsstranden på öns sydöstra kust. Vid anläggandet låg röset nästan ute i havet. Det väldiga gravkumlet har en imponerande höjd, det saknar krater och är jämnt rundat. Anläggningens bas är omsluten med en kantkedja av stora stenblock och en stensträng, som förmodligen markerat en fägata för betande boskap, kantar vägen som leder in mot röset. I det öppna, ödsliga hedlandskapet ger gråstenskumlet ett mäktigt intryck.

Uggarde rojr
Röse
Land Sverige
Landskap Gotland
Län Gotland
Kommun Gotland
Socken Rone
Koordinater 57°10′11″N 18°26′17″Ö / 57.16979°N 18.43810°Ö / 57.16979; 18.43810
Kulturmärkning
Fast fornlämning
 - FMIS beteckn Rone 10:1
Information från FMIS.
Uggarderojr

Norr om röset ligger ett område med fornåkrar, i regel omkring 30 x 40 meter stora, omfattande en yta av ungefär 100 hektar. Arkeologiska undersökningar på 1970-talet har visat att åkrarna var i bruk från sen bronsålder fram till mitten av romersk järnålder.[1]

Rojr, roir och rör är gotländska ord för röse.

Uggarde rojr

Referenser

redigera
  1. ^ Vägen till kulturen på Gotland, Gotländskt arkiv 1987 s. 186.

Källor

redigera
  • Riksantikvarieämbetets Fornsök, Rone 10:1.
  • Gotland, Svenska turistföreningens årsskrift 1966. Gotländska fornminnen, av Erik Nylén.
  • Med arkeologen Sverige runt, kap. Gotland av Erik B. Lundberg och Erik Nylén, ut. av Bokförlaget Forum 1987.

Externa länkar

redigera