Fägata

stig avsedd för tamboskap

Fägata är en stig avsedd för tamboskap som går mellan byns centrum till betet på utmarken,[1] omgivna av en stengärdsgårdar på ömse sidor.

En fägata i Eriksberg i Blekinge.
Rester efter en gammal fägata i Vallaskogen, Linköping, Östergötland.

Under järnåldern och medeltiden låg åkrar och ängar vanligen i direkt anslutning till byn; utanför tog den gemensamma utmarken vid. Här släppte man sina djur på bete. Åkrar och ängar var väl inhägnade. I dag syns dessa inhägnader som stenrader. Genom fägatan kunde man driva eller leda djuren från bykärnan till utmarken.

Många fägator är i dag i dåligt skick. Markägare kan få stöd av EU, i Sverige genom respektive länsstyrelse, till att rusta upp fägatorna.

ReferenserRedigera