Uddevalla–Vänersborg–Herrljunga Järnväg

Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnväg (UWHJ) var en privat smalspårig med den i Sverige ovanliga spårvidden fyra engelska fot, eller 1 217 mm. Sedermera blev banan ombyggd till normalspår 1 435 mm. 28 september 1863 bildades bolaget med landshövdingen i Älvsborgs län, greve Eric Sparre, som en av de drivande krafterna. Smalspåret valdes av ekonomiska skäl och efter greve Sparre kallades spårvidden skämtsamt för "snålsparrig". Delar av linjen öppnades för allmän trafik 17 oktober 1866, hela linjen öppnades för allmän trafik 17 maj 1867. Bolagets första lok, "Trollhättan", tillverkades vid Nohabs verkstäder i Trollhättan och köptes in för 31 700 riksdaler. Efter att loket använts i 32 år köptes det 1899 tillbaka av NOHAB för 3 500 kronor Omläggning från smalspårig till normalspårig järnvägstrafik skedde 1899-1900. 1939 uppkom frågan om att förstatliga linjen på grund av ett annalkande världskrig. Beslut om detta togs 8 februari 1940 och 1 juli samma år gick företaget i likvidation. Hela sträckan var elektrifierad 15 december 1949.

Vedums station, byggnadsminne
Lok nr 1, Trollhättan, tillverkat 1865 av NOHAB
UVHJ
Head station
Uddevalla UV
Unknown BSicon "ABZgl"
Uddevalla-Lelångens Järnväg (ULB) mot Billingsfors
Unknown BSicon "ABZg+l"
SJ mot Strömstad
Station on track
Uddevalla SJ
Unknown BSicon "ABZgr"
SJ mot Göteborg
Stop on track
Ängebacken
Stop on track
Ryr
Stop on track
Grunnebo
Unknown BSicon "ABZg+r"
Bergslagernas Järnvägar (BJ) mot Göteborg
Station on track
Öxnered
Unknown BSicon "ABZgl"
Bergslagernas Järnvägar (BJ) mot Falun
Station on track
Vänersborg
Stop on track
Vargön
Stop on track
Lilleskog
Stop on track
Salstad
Stop on track
Grästorp
Stop on track
Flakeberg
Stop on track
Ulvstorp
Unknown BSicon "ABZg+l"
Lidköping-Håkantorps Järnväg (HLJ) mot Lidköping
Station on track
Håkantorp
Unknown BSicon "ABZgr"
Västergötland-Göteborgs Järnvägar (VGJ) mot Tumleberg (-Göteborg)
Unknown BSicon "ABZg+r"
Västergötland-Göteborgs Järnvägar (VGJ) mot Göteborg
Station on track
Vara
Unknown BSicon "ABZgl"
Västergötland-Göteborgs Järnvägar (VGJ) mot Skara
Stop on track
Rangeltorp
Stop on track
Vedum
Unknown BSicon "ABZg+l"
Västra stambanan (SJ) mot Stockholm
Unknown BSicon "ABZg+l"
Borås-Herrljunga Järnväg (BHJ) mot Borås
Station on track
Herrljunga
One way rightward
Västra stambanan (SJ) mot Göteborg

Den tidigare UWHJ-banan ansluter till Bohusbanan i Uddevalla, till Bergslagsbanan i Öxnered, till Kinnekullebanan i Håkantorp och till Västra stambanan i Herrljunga. Bandelen (tillsammans med sträckan Herrljunga – Borås) kallas numer Älvsborgsbanan.

Bolagets lokRedigera

Loken hade följande namn

  1. Trollhättan
  2. Uddevalla
  3. Vänersborg
  4. Grefve Sparre
  5. Claes Adelsköld
  6. Elfsborg
  7. Skaraborg
  8. Bohus

Även ett mindre lok som tillverkats av Atlas verkstäder (dagens Atlas Copco) inköptes 1880. Projektet med loket som kallades "Svalan" blev ett fiasko.

Vidare läsningRedigera

Externa länkarRedigera