För andra fartyg med samma namn, se USS Leyte.

USS Leyte (CV/CVA/CVS-32, AVT-10) var ett av 24 hangarfartyg av Essex-klass som byggdes för amerikanska flottan under och kort efter andra världskriget. Fartyget var det tredje i amerikanska flottan med det namnet. Leyte togs i tjänst i april 1946, för sent för att ha deltagit i andra världskriget. Hon tillbringade större delen av sin karriär i Atlanten, Karibien och Medelhavet men tjänstgjorde också i Koreakriget, varefter hon mottog två battle stars. Hon omklassificerades i början av 1950-talet till attackhangarfartyg (CVA) och senare till ubåtsjakthangarfartyg (CVS) innan hon till slut (efter att ha tagits ur drift) blev ett flygplanstransportfartyg (AVT).

USS Leyte, 1950-52.

Till skillnad hon de flesta av sina systerfartyg genomgick Leyte inga större moderniseringar och bibehöll därför sitt klassiska utseende som ett hangarfartyg av Essex-klassen. Hon utrangerades 1959 och såldes som skrot 1970.

Externa länkarRedigera