Typvärde

vanligaste värde vid statistisk observation

Typvärde (kallas även modalvärde)[1] i ett statistiskt datamaterial är det värde som förekommer flest gånger. En mängd kan ha mer än ett typvärde, eftersom det kan finnas flera olika värden som alla är lika (och mest) förekommande.

Termerna median, medelvärde och typvärde hör till gruppen lägesmått.

ExempelRedigera

  • Om vi antar att   är typvärdet för x lika med 5 eftersom talet förekommer flest gånger.
  • Vid tärningsslag med två sexsidiga tärningar är typvärdet för tärningarnas summa 7 eftersom det utfallet har högst sannolikhet (1/6).

Typvärdet är alltså det tal som förekommer oftast i en serie av siffror.

ReferenserRedigera

  1. ^ Nationalencyklopedin, CD-versionen, 2000 modalvärde

Se ävenRedigera