Tvångsvård är vård som sker mot den vårdades vilja eller oberoende av dennes samtycke. Tvångsvård är vanligen reglerat i lag. Tvångsvård kan ske i öppenvård eller slutenvård (heldygnsvård).

Tvångsvård i SverigeRedigera

I Sverige kräver all tvångsvård stöd i lag eftersom tvånget innebär en begränsning av den grundlagsskyddade rätten att slippa påtvingade kroppsliga ingrepp (2 kap. 6 § regeringsformen) och rätten att inte bli frihetsberövad (2 kap. 8 § regeringsformen). Att dessa rättigheter får begränsas genom lag framgår av 2 kap. 20 § regeringsformen.[1]

Tvångsvård i Sverige bedrivs enligt

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Svensk författningssamling 1974:152 Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform - riksdagen.se”. www.riksdagen.se. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/. Läst 18 december 2015.