Öppna huvudmenyn

Slutenvård (SV eller SLV) är vård där patienten är boende på en sjukvårdsinrättning. Motsatsen är öppenvård.

Sjukhus bedriver huvudsakligen slutenvård medan exempelvis en vårdcentral bedriver öppenvård. Psykiatrisk tvångsvård i Sverige gavs fram till 2008 enbart inom slutenvården, men kan numera ges även inom öppenvård.[källa behövs]