Öppna huvudmenyn
Franska tullverkets tjänstetecken.
Högsta gradens tulltjänsteman i uniform.
Högsta gradens tulltjänsteman i uniform för tullens sjö- och flygenheter.
Fransk tulltjänsteman med graden Agent de constatation de 1re classe.

Tullens grader i Frankrike anger den hierarkiska ordningen i det franska tullverket (Douane).

Hierarkiska kategorierRedigera

För anställning som tjänsteman kategori A (inspecteur des douanes ) krävs treårig akademisk examen.[1] För kategori B (contrôleur des douanes ) krävs studentexamen (gymnasium med högskolebehörighet).[2] För kategori C (agent de constatation des douanes ) krävs genomgången grundskola eller gymnasium på yrkesprogram (ej högskolebehörighet) eller minst tre års yrkeserfarenhet på nivå som motsvarar tjänsteman kategori C.[3]

Grader och gradbeteckningar sedan 2002Redigera

Nr Grader [4][5][6] Kategori Landbaserade enheter [7][8] Sjö- och flygenheter [7][8]
1 Administrateur genéral des douanes
Administrateur supérieur
Administrateur
A   ...
2 Directeur principal des services douaniers
Directeur des services douaniers 1re classe
Directeur des services douaniers 2e classe
A    
3 Inspecteur principal 1re classe
Inspecteur principal 2e classe
A    
4 Inspecteur régional de 1re classe
Inspecteur régional de 2e classe
Inspecteur régional de 3e classe
A    
5 Inspecteur A    
6 Controleur principal B    
7 Contrôleur de 1re classe B    
8 Contrôleur de 2e classe B    
9 Agent de constatation principal de 1re classe C    
10 Agent de constatation principal de 2e classe C    
11 Agent de constatation de 1re classe C    
12 Agent de constatation de 2e classe C    

Grader och gradbeteckningar 1970-2002Redigera

Nr Grader Kategori Gradbeteckningar vid tullens landbaserade enheter[8] Gradbeteckningar vid tullens sjö- och flygenheter[8]
1 Directeur des services douaniers
Directeur interregional
Directeur fonctionnel
Directeur régional
A   -
2 Inspecteur divisionnaire de 1e classe
Inspecteur divisionnaire 2e classe
A    
3 Inspecteur principal A    
4 Inspecteur des douanes hors classe A    
5 Inspecteur des douanes de classe normale
Contrôleur divisionnaire
A
B
   
6 Chef de section B    
7 Contrôleur B    
8 Agent principal d'administration
Agent de constatation principal de 1e classe
Agent de constatation principal de 2e classe
C    
9 Agent de constatation C    
10 Brigadier C    
11 Préposé C 1 vinkel i vitt  

ReferenserRedigera

Se ävenRedigera