Truppgymnastik

tävlingsform inom gymnastik

Truppgymnastik är en tävlingsform inom gymnastik som växte fram på 1980-talet i Sverige. Det är den populäraste gymnastikdisciplinen i Sverige med drygt 19 000 licensierade tävlingsgymnaster (2011). Sverige tillhör världstoppen i truppgymnastik tillsammans med framför allt Danmark på herrsidan, samt Island på damsidan. Gymnasterna tävlar i lag på ca 6-20 gymnaster beroende på vilken tävlingsnivå det rör sig om och tävlingar sker i damklass, herrklass, mixad klass samt öppen klass. I mix måste hälften vara pojkar och hälften flickor vilket skiljer sig mot öppen klass där alla oavsett kön får delta. De grenar man tävlar i är tumbling, trampett och fristående. Domare ger en poäng för varje redskap som i sin tur består av delpoänger. Det är ca 4-8 domare i varje gren.

Truppgymnastik
Högsta förbundEuropeiska Gymnastikförbundet, EUG
SmeknamnTeamGym
Registrerade spelare19000 (2011)
Egenskaper
Lagmedlemmar6-20
KönsmixadPå nationell nivå fullt ut, till viss del internationellt
OSNej
Truppgymnastik i Österrike.
Ett mixlag i Norge.

RedskapRedigera

Tumbling är en utveckling av det som tidigare kallades "matta". Redskapsutvecklingen som skett har gjort att grenen utvecklats mycket tekniskt mot allt mer avancerade voltserier, otänkbara på "matta" eller voltgolv. Laget genomför totalt tre varv, ett i taget och väntar in varandra innan nästa varv påbörjas. Minst sex gymnaster deltar på varje varv. Beroende på tävlingsnivå utförs olika volter, men gemensamt är att första varvet är ett likavarv där alla gymnaster kör samma serie. På i princip alla tävlingar behöver dessutom ett av tre varv vara övervägande framåtrotationer och ett annat övervägande bakåtrotationer.[1]

I trampett utförs olika hopp på en trampett, minst ett med- och minst ett utan hoppredskap (pegasus). Likt tumbling görs tre varv, ett i taget med minst sex gymnaster på varje varv. Första varvet är ett likavarv.[1]

I fristående framförs istället för varv en akrobatisk dans där minst sex gymnaster deltar i programmet. Koreografin ska vara mellan 2 min 15 s och 2 min 45 s och utföras på mattor på SM- och högre nivå.[1] Friståendeprogrammet ska innehålla gymnastiska moment som piruetter, balansövningar och hopp samt akrobatiska övningar och en parövning.

BedömningRedigera

Domarna bedömer truppens utförande av tumbling, trampett och friståendeprogram utifrån svårighet, utförande och komposition. Olika övningar genererar olika mycket svårighetspoäng, D-poäng. Från utgångspoängen i utförande, E-poäng, (10,0) och komposition, C-poäng, (2,0) görs olika avdrag, till exempel för bristande teknik, fall eller osamstämmighet. Poängen sammanställs först gren för gren och läggs sedan ihop för en totalpoäng.[1] (Bedömningen kan gå till på andra sätt på lägre föreningstävlingar).

Tränarens rollRedigera

På tävling måste tränare stå som säkerhetspass, en på tumbling och två vid trampett. Tränarna måste även ha licens för att få passa de volter och övningar som körs på redskapen[1], det gäller även vid träning. Det är viktigt eftersom vissa övningar är mycket svåra och riskabla, så tränarna måste veta hur de ska lära gymnasterna rätt så att det inte blir skador.

HistoriaRedigera

Från nationalistiska grunder i början av 1900-talet internationaliserades dåtidens gymnastik. Musiken fick en viktigare roll och gymnastiken utvecklades i olika riktningar, framförallt utifrån de två binära könen man och kvinna, under tiden efter andra världskriget. Med influenser från Amerika och Europa fortsatte utvecklingen för att först på 1970-talet nå den tidiga formen av dagens truppgymnastik.[2] Sedan dess har tekniken såväl som redskapen utvecklats, voltgolv utvecklats till tumbling, satsbrädan ersatts av trampett, vilket möjliggjort en enorm utveckling av volter och serier.

TävlingarRedigera

Truppgymnastik är inte en publiksport på samma sätt som exempelvis fotboll eller ishockey som involverar större massor, bettingsajter och livesänds på tv-kanaler. Istället är det framförallt tränare, tidigare gymnaster och gymnaster som engageras vid alla större tävlingar och mästerskap samtidigt som anhöriga ofta fyller läktaren och ser youtube-livesändningen när yngre gymnaster tävlar.

TävlingsmomentetRedigera

En tävling i truppgymnastik innefattar de tidigare nämnda tre redskapen vilka alla lag först förtränar på. Förträningen innebär att varje lag får en given tid att värma upp och testa alla tre redskap i tur och ordning innan tävlingsmomentet startar.[1] Ofta inleds tävlingen med en defilering där alla lag presenteras, därefter tävlar ett lag i taget på varje redskap och bedöms av respektive grupp domare för det redskap som genomfördes. Varje enskild domare har specifika uppgifter som ges utifrån de tävlingsbestämmelser som gäller.[1] När alla lag tävlat färdigt sker indefilering och lagen samlas framför publiken för prisutdelning. På mästerskap och rikstävlingar koras vinnare i mångkamp, alla tre poänger sammanlagda, medan många föreningstävlingar även utser grensegrare för varje redskap.

För att lagen ska få rimlig tid mellan de olika redskapen brukar ca 8-12 lag tävla åt gången. Tävlingen kan dock delas upp, till exempel om det är fler än 12 lag anmälda, i kval och final.[1] Ibland krävs även flera kvalgrupper, pooler, där en pool tävlar i taget. Därefter hålls en final med de lag som presterat bäst i kvalet och prisutdelning enbart efter finalen.

InternationelltRedigera

De högsta internationella tävlingarna inom truppgymnastik idag kan anses vara europamästerskap (EM) och nordiska mästerskap (NM). Europeiska Gymnastikförbundet (EUG) anordnar vartannat år, varje jämnt årtal, EM medan NM går vartannat år övriga, ojämna, årtal. Till EM tar Svenska Gymnastikförbundet ut landslag med gymnaster från landets föreningar som sedan får åka till EM. (En del länder, till exempel de med färre utövare av truppgymnastik, väljer dock att skicka hela klubblag istället.) Vid NM deltar istället två klubblag från vardera land av Danmark, Norge, Island, Finland och Sverige. Historiskt sett har det framförallt varit de nordiska länderna som tagit medalj under EM, varför NM håller likvärdig eller högre nivå än på EM. Senaste decenniet var det framförallt Sverige/Island på damsidan respektive Sverige/Danmark på herrsidan som tävlade om titlarna under såväl europeiska och nordiska mästerskap.

Varje internationellt mästerskap tävlas i totalt sex klasser, seniordam, -herr och -mix samt juniordam, -herr och -mix. I dam- och herr tävlar gymnasterna uppdelat utifrån deras kön till skillnad från mix där halva laget måste vara män och halva laget måste vara kvinnor.[1] Junior EM (JEM) går i samband med EM för seniorer medan Junior NM (JNM) går ett halvår efter NM för seniorer.

De internationella tävlingarna sker utifrån tävlingsbestämmelserna i Code of Points (CoP) som ges ut av EUG var tredje-fjärde år. Dessa styr allt som hör tävlingen till, från alla olika deltagares rättigheter samt skyldigheter till redskapsspecifikationer, svårighetsvärden och kompositionskrav till poängavdrag med mera.[1]

Varje lag består av åtta till tio gymnaster (+ reserver) där alla ordinarie gymnaster måste delta i fristående för att få tävla i tumbling och trampett. På varje tumbling- och trampettvarv tävlar sex gymnaster, i fristående minst åtta, med undantag vid skada.[1]

NationelltRedigera

I Sverige finns olika nivåer av tävlingar, där Svenska mästerskap (SM) är den högsta nivån. SM finns i tre åldersklasser, ungdom 13-15 år, junior 15-18 år samt senior 17+ år där USM går på våren, JSM på hösten och SM på våren/sommaren. På SM-tävlingar är lagen sammansatta på samma sätt som för de internationella tävlingarna, enligt CoP med svenska anpassningar.

Utöver mästerskapen finns det rikstävlingar som går en gång per termin för nivåerna ett till sex, där nivå ett är svårast. Riksettan och rikstvåan tävlas på SM-stegens tävlingsbestämmelser men med flera markanta skillnader. Framförallt är fler gymnaster är tio tillåtna i laget och avdraget för extra gymnaster på varven är borttaget. På tumbling och trampett räknas dock enbart de sex sista gymnasternas svårighet i D-poängen, medan utförandet i E-poängen utgörs av ett medelvärde av alla deltagande gymnaster. Även åldersuppdelningen skiljer sig mot mästerskapen då rikstvåan antingen är för 13-16 år eller 13+ år och riksettan riktar sig till gymnaster 15+ år.

Övriga rikstävlingar, rikstrean till riksfemman tävlas på Nationella Bedömningsreglementet (Nat.Br) som ges ut av Svenska Gymnastikförbundet. För att få tävla på riksnivå är ålderskravet 13 år (under en övergångsperiod 11 år för pojkar) och för yngre gymnaster finns tävlingar som anordnas av regioner och föreningar upp till nivå nio.[3] Tydliga skillnader för tävlingar på Nat.Br i jämförelse med CoP är till exempel att friståenden på Nat.Br inte tävlas på mattvåd. Utöver det rör skillnaderna svårighetsvärden på övningar, sammansättning av poäng och avdrag samt svårighet- och kompositionskrav.

TävlingsresultatRedigera

SMRedigera

Svenska mästare 2010-2021[4]
År Dam Herr Mix
2022
2021 Inget mästerskap hölls till följd av Covid-19-pandemin
2020
2019 GK Motus Salto GF Brommagymnasterna Örebro GF
2018 Örebro GF-KIF GF Brommagymnasterna Gefle GF
2017 Örebro GF-KIF KFUM:s GA Stockholm Örebro GF-KIF
2016 Örebro GF-KIF GF Brommagymnasterna GF Brommagymnasterna
2015 Höganäs GF GF Brommagymnasterna Gefle GF/Västerås GF
2014 Höganäs GF GF Brommagymnasterna Gefle GF/Västerås GF
2013 Höganäs GF GF Brommagymnasterna GF Brommagymnasterna
2012 GF Brommagymnasterna GF Brommagymnasterna Gefle GF/GF Uppsalaflickorna
2011 Höganäs GF KFUM:s GA Stockholm GF Energo
2010 GF Ling GF Brommagymnasterna GF Energo

EMRedigera

Medaljörer (senior) EM 1996-2022[5]
Herr Dam Mix
År Nr. Värd Guld Silver Bronse Guld Silver Bronse Guld Silver Bronse
1996 I   Jyväskylä   Sverige   Danmark   Sverige   Sverige   Estland   Tyskland   Danmark   Finland   Sverige
1998 II   Odense   Danmark   Sverige   Danmark   Tyskland   Sverige   Finland   Tjeckien   Danmark   Tjeckien
2000 III   Birmingham   Danmark   Danmark   Sverige   Danmark   Danmark   Tyskland   Danmark   Sverige   Danmark
2002 IV   Châlons-en-Champagne   Danmark   Sverige   Danmark   Danmark   Sverige   Sverige   Danmark   Sverige   Danmark
2004 V   Dornbirn   Danmark   Sverige   Norge   Norge   Sverige   Danmark   Danmark   Sverige   Norge
2006 VI   Ostrava   Danmark   Danmark   Sverige   Sverige   Island   Danmark   Danmark   Sverige   Danmark
2008 VII   Ghent   Danmark   Danmark   Sverige   Sverige   Island   Danmark   Danmark   Norge   Sverige
2010 VIII   Malmö   Danmark   Sverige   Norge   Island   Sverige   Norge   Norge   Sverige   Danmark
2012 IX   Aarhus   Danmark   Sverige   Norge   Island   Sverige   Finland   Danmark   Norge   Sverige
2014 X   Reykjavík   Danmark   Sverige   Norge   Sverige   Island   Danmark   Danmark   Norge   Sverige
2016 XI   Maribor   Danmark   Sverige   Norge   Sverige   Island   Danmark   Sverige   Danmark   Island
2018 XII   Lissabon   Danmark   Sverige   Norge   Sverige   Island   Danmark   Sverige   Danmark   Island
2020 XIII   Guimarães   Sverige   Island   Storbritannien   Island   Sverige   Finland   Sverige   Storbritannien   Italien
2022 XIV   Luxemburg

2010Redigera

EM i truppgymnastik, även kallat Team Gym, hölls för åttonde gången 2010. Tävlingen arrangerades då av gymnastikföreningen GK Motus Salto och hölls i Baltiska hallen i Malmö. Det blev silver till alla de svenska lagen på seniornivå, guld till juniortjejerna, silver till juniorkillarna och brons till juniormix.

Medaljörer EM 2010
Klass 1:a, guld 2:a, silver 3:a, brons
Seniordam Island[6] Sverige[6] Norge[6]
Seniorherr Danmark[7] Sverige[7] Norge[7]
Seniormix Norge[8] Sverige[8] Danmark[8]
Juniordam Sverige[9] Danmark[9] Island[9]
Juniorherr Danmark[10] Sverige[10] Norge[10]
Juniormix Norge[11] Danmark[11] Sverige[11]

2012Redigera

År 2012 hade Sverige sitt första landslag i truppgymnastik och på Team Gym i Danmark samma år fick både dam- och herrlandslaget silver medan mixlandslaget fick brons. EM 2012 Hölls i NRGi Arena Aarhus, Danmark.

Medaljörer EM 2012[12][13]
Klass 1:a, guld 2:a, silver 3:a, brons
Seniordam Island Sverige Finland
Seniorherr Danmark Sverige Norge
Seniormix Danmark Norge Sverige
Juniordam Island Danmark Sverige
Juniorherr Danmark Norge Sverige
Juniormix Danmark Norge Sverige

2014Redigera

EM 2014 hölls i Reykjavík, Island, under 15-18 oktober 2014.[14]

Efter JNM-kval i Fyrishov, Uppsala, 6 december 2012 blev det klart att GT Vikingarna representerar Sverige i juniordam-klassen.[15] Juniorherr-laget bestod av ett samarbete mellan Brommagymnasterna, Järfällagymnasterna och GF Fram.[16] Sverige deltog inte i juniormix.[14]

Medaljörer EM 2014[14]
Klass 1:a, guld 2:a, silver 3:a, brons
Seniordam Sverige Island Danmark
Seniorherr Danmark Sverige Norge
Seniormix Danmark Norge Sverige
Juniordam Danmark Sverige Island
Juniorherr Danmark Norge Sverige
Juniormix Danmark Norge Island

2016Redigera

EM 2016 hölls i Maribor, Slovenien 12-15 oktober 2016. Sverige skickade Brommagymnasterna att representera Sverige i juniordam-klassen.[17] Juniorherr-laget bestod av ett samarbete mellan Brommagymnasterna, Järfällagymnasterna och GF Fram.[16]

Medaljörer EM 2016[18]
Klass 1:a, guld 2:a, silver 3:a, brons
Seniordam Sverige Island Danmark
Seniorherr Danmark Sverige Norge
Seniormix Sverige Danmark Island
Juniordam Island Danmark Sverige
Juniorherr Danmark Sverige Storbritannien
Juniormix Danmark Norge Island

2018Redigera

2018 års EM hölls i Odivelas, Portugal oktober 2018. Det här var första gången Sverige deltog med juniorlandslag.

Medaljörer EM 2018
Klass 1:a, guld 2:a, silver 3:a, brons
Seniordam Sverige[19] Island[19] Danmark[19]
Seniorherr Danmark[20] Sverige[20] Norge[20]
Seniormix Sverige[21] Danmark[21] Island[21]
Juniordam Sverige[22] Danmark[22] Island[22]
Juniorherr Danmark[23] Sverige[23] Norge[23]
Juniormix Danmark[24] Sverige[24] Norge[24]

2021Redigera

EM 2020 blev flyttat från 2020 i Danmark och hölls istället i Guimares i Portugal i december 2021 på grund av Covid-19-pandemin. Av samma skäl drog sig både Danmark och Norge ur för att istället satsa på EM 2022.

Historia skrevs dessutom då trippla volter tävlades på trampett och helstart-handvolt-dubbelhalv tävlades på tumbling för första gången i ett europamästerskap på damsidan.

Alla svenska landslag förutom juniormixen, som kvalade in tvåa, kvalade in på förstaplats inför finalen.[25][26] Både juniorherr och juniordam försvarade förstaplatserna och tog guld i finalen. Juniormixen fick tyvärr en skada första varvet på hopp men slutade ändå på en andra plats efter en fint genomförd tävling med tanke på omständigheterna.[27] Seniormix och seniorherr försvarade även de gulden från kvalet, medan seniordam kämpade in i det sista. Trots en skada på hopp krigade sig damerna till 57.250 - exakt samma poäng som Islands damer, vilket slutade i ett silver för Sverige när antal grensegrar jämfördes.[28]

Medaljörer EM 2021[27][28]
Klass 1:a, guld 2:a, silver 3:a, brons
Seniordam Island Sverige Finland
Seniorherr Sverige Island Storbritannien
Seniormix Sverige Storbritannien Finland
Juniordam Sverige Danmark Storbritannien
Juniorherr Sverige Sverige Estland
Juniormix Storbritannien Sverige Island

ReferenserRedigera

 1. ^ [a b c d e f g h i j k] https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-tavlingsgymnastik/dokument/truppgymnastik/regler/ueg-norden/2022-2024-teamgym-code-of-points.pdf
 2. ^ ”gymnastik - Uppslagsverk - NE.se”. www.ne.se. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/gymnastik. Läst 4 januari 2022. 
 3. ^ ”Gymnastikförbundet”. https://www.gymnastik.se/tavling/tavlingsinriktning/Truppgymnastik/. Läst 6 oktober 2019. 
 4. ^ ”SM-vinnare i Gymnastik 1945-2019”. Svenska Gymnastikförbundet. 10 juli 2019. https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-tavlingsgymnastik/dokument/overgripande-tavling/sm-vinnare-gymnastik-1945-2019_2.pdf. Läst 4 januari 2022. 
 5. ^ TeamGym” (på engelska). Wikipedia. 2022-01-06. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=TeamGym&oldid=1064089120. Läst 9 januari 2022. 
 6. ^ [a b c] ”Trupp 2010 EM Final Damer”. 23 oktober 2010. https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-tavlingsgymnastik/dokument/truppgymnastik/resultat/2010/trupp2010-em-final-damer.pdf?w=900&h=700. Läst 5 januari 2022. 
 7. ^ [a b c] ”Trupp 2010 EM Final Herrar”. 23 oktober 2010. https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-tavlingsgymnastik/dokument/truppgymnastik/resultat/2010/trupp2010-em-final-herrar.pdf?w=900&h=700. Läst 5 januari 2022. 
 8. ^ [a b c] ”Trupp 2010 EM Final Mixed”. 23 oktober 2010. https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-tavlingsgymnastik/dokument/truppgymnastik/resultat/2010/trupp2010-em-final-mixed.pdf?w=900&h=700. Läst 5 januari 2022. 
 9. ^ [a b c] ”Trupp 2010 EM Final Damer Junior”. 23 oktober 2010. https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-tavlingsgymnastik/dokument/truppgymnastik/resultat/2010/trupp2010-em-final-damer-junior.pdf?w=900&h=700. Läst 5 januari 2022. 
 10. ^ [a b c] ”Trupp 2010 EM Final Herrar Junior”. 23 oktober 2010. https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-tavlingsgymnastik/dokument/truppgymnastik/resultat/2010/trupp2010-em-final-herrar-junior.pdf?w=900&h=900. Läst 5 januari 2022. 
 11. ^ [a b c] ”Trupp 2010 EM Final Mixed Junior”. 23 oktober 2010. https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-tavlingsgymnastik/dokument/truppgymnastik/resultat/2010/trupp2010-em-final-herrar-junior.pdf?w=900&h=900. Läst 5 januari 2022. 
 12. ^ Yumpu.com. ”Results Juniors_Teamgym ECh 2012.pdf - UEG” (på engelska). yumpu.com. https://www.yumpu.com/en/document/view/40254997/results-juniors-teamgym-ech-2012pdf-ueg. Läst 4 januari 2022. 
 13. ^ Yumpu.com. ”Results Seniors_Teamgym ECh 2012.pdf - UEG” (på engelska). yumpu.com. https://www.yumpu.com/en/document/view/27881573/results-seniors-teamgym-ech-2012pdf-ueg. Läst 4 januari 2022. 
 14. ^ [a b c] ”Live Score - Sport Event Systems”. live.sporteventsystems.se. https://live.sporteventsystems.se/score/WebScore/138. Läst 4 januari 2022. 
 15. ^ ”Live Score - Sport Event Systems”. live.sporteventsystems.se. https://live.sporteventsystems.se/score/WebScore/102. Läst 4 januari 2022. 
 16. ^ [a b] https://www.instagram.com/jem2016herr/
 17. ^ ”Live Score - Sport Event Systems”. live.sporteventsystems.se. https://live.sporteventsystems.se/score/WebScore/239. Läst 4 januari 2022. 
 18. ^ ”Live Score - Sport Event Systems”. live.sporteventsystems.se. https://live.sporteventsystems.se/score/WebScore/312. Läst 4 januari 2022. 
 19. ^ [a b c] ”Sweden - 2018 TeamGym European Champions, senior women's team”. https://www.youtube.com/watch?v=viYRD6_GXSc. Läst 4 januari 2022. 
 20. ^ [a b c] ”Denmark - 2018 TeamGym European Champions, senior men's team”. https://www.youtube.com/watch?v=GmgoBQX8yvw. Läst 4 januari 2022. 
 21. ^ [a b c] ”Sweden - 2018 TeamGym European Champions, senior mixed team”. https://www.youtube.com/watch?v=s1w3Z1ye6ho. Läst 4 januari 2022. 
 22. ^ [a b c] ”Sweden - 2018 TeamGym European Champions, junior women's team”. https://www.youtube.com/watch?v=f5SPFxvCaas. Läst 4 januari 2022. 
 23. ^ [a b c] ”Denmark - 2018 TeamGym European Champions, junior men's team”. https://www.youtube.com/watch?v=yybbCDPxYAU. Läst 4 januari 2022. 
 24. ^ [a b c] ”Denmark - 2018 TeamGym European Champions, junior mixed team”. https://www.youtube.com/watch?v=abS7eO1Cwao. Läst 4 januari 2022. 
 25. ^ Gömd, SKRIBENT: Lotta Darlin E.-POST: Adressen. ”Historiskt genrep för de svenska landslagen på EM-kvalet i truppgymnastik”. www.gymnastik.se. https://www.gymnastik.se/Nyheter/Nyheter/2021/historisktgenrepfordesvenskalandslagenpaem-kvaletitruppgymnastik. Läst 4 januari 2022. 
 26. ^ Gömd, SKRIBENT: Lotta Darlin E.-POST: Adressen. ”Härlig start på JEM-kvalet för de svenska juniorlandslagen i truppgymnastik”. www.gymnastik.se. https://www.gymnastik.se/Nyheter/Nyheter/2021/harligstartpajem-kvaletfordesvenskajuniorlandslagenitruppgymnastik. Läst 4 januari 2022. 
 27. ^ [a b] Gömd, SKRIBENT: Lotta Darlin E.-POST: Adressen. ”Två guld och ett silver på JEM i truppgymnastik”. www.gymnastik.se. https://www.gymnastik.se/Nyheter/Nyheter/2021/tvaguldochettsilverpajemitruppgymnastik. Läst 4 januari 2022. 
 28. ^ [a b] Gömd, SKRIBENT: Lotta Darlin E.-POST: Adressen. ”Två guld och ett silver på EM i truppgymnastik”. www.gymnastik.se. https://www.gymnastik.se/Nyheter/Nyheter/2021/tvaguldochettsilverpaemitruppgymnastik. Läst 4 januari 2022. 

Externa länkarRedigera