För andra betydelser, se Trots allt.

Trots allt! var en svensk antinazistisk tidning som gavs ut från den 7 oktober 1939 till den 15 januari 1952 under Ture Nermans redaktörskap.[1] Tidningens fullständiga titeln var Trots Allt! med devisen Varken tysk eller ryss - svensk och människa. Från 4 januari 1941 bara Svensk och människa. Tidningens namn hade Nerman lånat från Karl Liebknechts text Trotz Alledem!

Trots allt
Nerman-trots-allt.jpg
Ture Nerman läser Trots allt! 1942.
PublikationstypTidskrift / Dagstidning
Grundad7 oktober 1939
Nedlagd15 januari 1952
ChefredaktörTure Nerman
Ansvarig utgivareTure Nerman
SpråkSvenska
FrekvensEn dag i veckan, lördag och sedan fredag
Upplaga20 000 - 50 000

Tidningen fördömde skarpt fascismen i Italien och nazismen i Tyskland, men tog också upp kampen mot den nazistiska rörelsen i Sverige.

hänsyn till svenska staten och svenska folkets fred får aldrig tysta vårt samvete, aldrig hindra oss att tänka och säga vår ärliga mening om rätt och orätt. Den får inte vägra oss att vara människor.
Ture Nerman i första numret av Trots allt!, [2]:60

Redaktion Redigera

Redaktionsorten för tidningen var hela tiden Stockholm. Tidningen var en demokratisk kamptidning, en politisk veckotidning. Dess politiska tendens var antinazistisk och antifascistisk. Tidningen ville "bidraga till att bekämpa fascism-nazism och dess allierade utom och inom vårt land.[källa behövs]

Samtliga ledare i tidningen som var skrivna av Turen Nerman utgavs 1946, med ett förord av Zeth Höglund, med titeln För människovärdet[3]

Period Ansvarig utgivare Period Redaktör
1939-10-03--1940-01-07 Nerman, Ture 1939-10-07--1952-10-01 Nerman, Ture
1940-01-08--1940-05-09 Holst Lagerfeldt, Simon Charles Redaktören hette ibland Per Edvin Svensk.

Källa Nerman, T. Trots allt! : minne och redovisning sid. 94. Inga datum nämns dock. Inget nämns heller om detta i tidningen Trots allt.

1940-05-10--1940-11-05 Nerman, Ture
1940-11-06--1941-02-05 Björklid, Oskar Erland
1941-02-06--1952-10-01 Nerman, Ture

Trots allt gavs ut en gång i veckan lördagar från 7 oktober 1939 till 11 januari 1941. Från den 17 januari 1941 till 1946 var den fredagstidning. Från 1946 till 1952 gavs den ut oregelbundet. Efter 21 juni 1946 utkom endast enstaka nummer av tidningen. 1948; 1nr, 1950; 1 nr, 1951; 3 nr och 1952; 2 nr.

Bilagan Tittskåpet var satirisk humor, en ansats till satirisk skämttidning enligt Nerman (sidan 94)

Tryckning och upplaga Redigera

Förlaget hette från den 19 mars 1940 till 21 juni 1946 Andelsföreningen Trots Allt u.p.a. med säte i Stockholm. Från 1948 till 1952 gavs tidningen ut av Ture Nerman privat.

Tidningen trycktes bara med svart färg och med antikva som typsnitt. Satsytan var stor inledningsvis men från 2 oktober 1942 blir den 34x24 cm dvs nästan tabloid resten av utgivningstiden utom 1951-1952 då den mindre oktavformat 16 x 12 cm.

Sidantal i tidningen var 1939 till 25 september 1942 4-6 sidor. 1942 hade tidningen flest sidor 12 till 20 och resten av utgivningstiden 8 till 16 sidor. I det mindre formatet 1951-1952 ökade sidantalet till 16 till 24 sidor. En prenumeration kostade 75 öre 1939 och sedan 5 kronor 1940, 6 kronor 1941 och 7 kronor 1942 till 1946, därefter såldes tidningen för 35 öre lösnumret och 1952 50 öre lösnumret.

Upplagan var brutto 20 000-30 000 under 1939 enligt tidningen. Den ökade till 40 000 1941 enligt tidningen men Nerman ger en lägre siffra i sin bok 8000 för 1940. 1942 når upplagan 50 000 exemplar och i december 1942 delas 223 000 ex ut gratis i Stockholm, 95 000 exemplar ut i Göteborg och i april 1943 13 000 i Borås i värvningssyfte. Upplagan minskar till 38 000 1943 och 25 000 1944 men nu är det kontrollerade siffror från USTT. 1946 trycks tidningen i 20000 exemplar men bara hälften blir sålda enligt Nerman(sid 92). Upplagan 1948 till 1952 är på 2 500 exemplar enligt Nerman.[4]

Period Tryckeri Ort Kommentar
1939-10-07--1939-10-21 Aktiebolaget Boktryckerivara Stockholm 3 nummer av tidningen
1939-10-28--1939-11-18 Tryckeri Boken Stockholm 4 nummer av tidningen
1939-11-25--1941-12-12 Tryckeriaktiebolaget Federativ Stockholm Syndikalisternas förlag
1941-12-19--1943-12-31 Andelsföreningen Trots allt!:s tryckeri Stockholm Tryckerinamnet anges på tidningen men användes som täcknamn för det verkliga tryckeriet som var Social-Demokratens AB:s tryckeri. Se: Nerman, T. sid. 90-91.
1941-12-19--1946-06-21 Social-Demokratens aktiebolags tryckeri Stockholm
1948-05-01--1950-05-01 Social-Demokratens aktiebolags tryckeri Stockholm 2 nummer av tidningen
1951-02-01--1951-02-01 Express-tryck Stockholm 1 nummer av tidningen
1951-05-01--1952-10-01 Aktiebolaget Boktryckerivara Stockholm 4 nummer av tidningen

Svenska myndigheters försök att förhindra utgivningen Redigera

Trots allt! ansågs av den svenska Regeringen Hansson III bryta mot Sveriges neutralitet. Därför blev tidningen föremål för olika åtgärder.

Trots både ekonomiska svårigheter och svenska statens försök att stoppa tidningen lyckades Trots allt! hålla publiceringen i gång ända fram till krigsslutet, och i det naziockuperade Norge blev insmugglade exemplar av tidningen mycket populära.

Åtal Redigera

I november 1939 åtalades Ture Nerman med anledning av en artikel med rubriken "Hitlers Helvetesmaskin" – på justitieminister K.G. Westmans initiativ – "för smädelse av främmande makt",[5] varefter han av en tryckfrihetsjury ansågs skyldig och dömdes till tre månaders fängelse, vilket han avtjänade på Långholmen den 10 oktober 1940–10 januari 1941. Ett åtal i december 1939, och ett i april 1940 ogillades av tryckfrihetsjuryn.[2]:59

Konfiskeringar Redigera

Tidningen konfiskerades åtta gånger.[2]:59

Transportförbud Redigera

I början av 1940 började myndigheterna tillämpa ett transportförbud, med stöd av en äldre lagparagraf, vilket innebar att tidningen 1940–1941[1] förbjöds att distribueras i Sverige via posten, statliga järnvägar bussar och transportfirmor .

Se även Redigera

Litteratur Redigera

Nerman, T. : Trots allt! : minne och redovisning. - Stockholm, 1954

Referenser Redigera

  1. ^ [a b] Nationalencyklopedin, "Trots allt!"
  2. ^ [a b c] Ingrid Adielsson. "Det ofria ordet — Censur och tryckrihet 1766–1810 och 1920–1945", Magisteruppsats vid Uppsala Universitet, hösten 2007. Åtkomst den 15 april 2018.
  3. ^ Nerman, Ture (1946). För människovärdet : Trots allt!-artiklar 1939-1945. http://libris.kb.se/bib/247086. Läst 11 mars 2022 
  4. ^ ”Nya Lundstedt Dagstidningar /Trots allt”. Kungliga biblioteket. http://tidning.kb.se/nld/nld/tidning_all?tidnId=465. Läst 11 mars 2022. 
  5. ^ ”10 november 1939: Ture Nerman åtalad”. Sverige & Förintelsen. Forum för levande historia. Arkiverad från originalet den 17 augusti 2007. https://web.archive.org/web/20070817002631/http://svefor.levandehistoria.se/1_0_1.php?id=231. Läst 4 februari 2009. 

Vidare läsning Redigera