Troskongregationen eller Kongregationen för trosläran (latin: Congregatio pro doctrina fidei; italienska: Congregazione per la Dottrina della Fede) bildades formellt 1965 och är den mäktigaste av romersk-katolska kyrkans nio kongregationer, det vill säga departement, inom kurian. Prefekt sedan 2017 är ärkebiskop Luis Ladaria Ferrer.

Congregatio pro Doctrina Fidei.

Troskongregationen har bland annat till uppgift att uttolka vad som i allmänna och särskilda fall utgör katolsk lära i såväl tros- som moralfrågor, och de publicerar responsa, svar, på sådana frågor. Dess utredningar förbereds av en bisittare, en kommissarie och två dominikanmunkar. En sådan utredning kan till exempel gälla huruvida en katolsk präst eller teolog på någon punkt brutit mot Katolska kyrkans lära.

HistorikRedigera

 
Galilei möter romerska inkvisitionen, målning av Cristiano Banti 1857.

Kongregationen bildades ursprungligen 1542 i och med utfärdandet av den apostoliska konstitutionen Licet ab initio av påve Paulus III, som skapade Heliga kongregationen för den romerska och universella inkvisitionen för att bekämpa protestantiskt kätteri främst på den italienska halvön. Under Napoleonkrigen upphörde den romerska inkvisitionen liksom dess motsvarigheter i exempelvis Spanien att verka men återupprättades efter Napoleons fall 1814. Den romerska inkvisitionen levde därefter kvar ända till 1908, då den i sin helhet fick namnet "Heliga kongregationen för heliga tjänsten" (latin: Sacra congregatio del sancto officio), ett namn som dock funnits för institutionens ledning sedan 1500-talet.[1] Denna omskapades i sin tur till Troskongregationen 1965. Liksom inkvisitionen har den moderna Troskongregationen en stark anknytning till dominikanorden.

År 1971 slog påven Paulus VI organisatoriskt samman den Påvliga bibelkommissionen med Troskongregationen, även om de båda organisationerna behöll sina respektive namn. Båda organisationerna har samma adress och leds av samme prefekt.

Kardinal Joseph Ratzinger, som blev påve april 2005 med namnet Benedictus XVI, var dess prefekt 1981–2005. Kongregationens sekreterare är sedan 2017 ärkebiskop Giacomo Morandi.

Publikationer (urval)Redigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Inkvisition i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1910)