Apostolisk konstitution

dekret utfärdade av påven

Apostolisk konstitution (latin constitutio apostolica) är den högsta nivån av dekret utfärdade av påven och är lag inom Romersk-katolska kyrkan.

Apostoliska konstitutioner är utfärdade som bullor och får alltid namn efter de första orden i originaltexten, vilka alltid är på latin. Nästa nivå är encykliska brev.

Exempel på apostoliska konstitutioner redigera

Se även redigera