Kongregation

sammanslutning av flera kloster som är lösare organiserad än de egentliga klosterordnarna

Kongregation har tre huvudsakliga, samtliga romersk-katolska betydelser:

  • En mindre sammanslutning av flera kloster (vanligtvis inom en av de äldsta klosterordnarna), som är lösare organiserad än de egentliga orderna, till exempel Solesmes-kongregationen inom benediktinorden i Solesmes. De olika klostren inom till exempel Solesmes-kongregationen följer i stora drag en och samma tolkning av den för alla benediktinska kongregationer gemensamma ordensregeln.
  • I förhållande till de äldre, monastiska klosterordnarna (främst benediktinerna, kamalduensorden, kartusianerna men även tiggarordnarna) betydligt yngre ordensgemenskap med antingen eviga (högtidliga) eller tidsbundna löften. Religiösa kongregationer är till sin karaktär inte sällan mer apostoliska än kontemplativa.
  • Departement inom den romerska kurian, se Kongregation (kurian)

Se ävenRedigera