Tribus

en grupp som står mellan underfamilj och släkte i den biologiska systematiken
För Romarrikets folkstammar, se Tribus (Rom).

Tribus (latin: Tribus, 'folkstam', förkortad Trib. är en taxonomisk nivå mellan familj och släkte. Den aktuella hierarkin är då: familj (familia), underfamilj (subfamilia), tribus (tribus), undertribus (subtribus) och släkte (genus). Ordet hanteras språkligt som en tribus, flera tribus.[1]

Inom botaniken, mykologin och fykologin regleras tribus av ICN.[2] Ändelsen för ett tribusnamn är -eae, för undertribusnamn -inae.[3]

Inom zoologin regleras tribus av ICZN.[4] Innan beteckningen infördes i koden användes den även för att beteckna en nivå mellan klass och ordning eller mellan ordning och familj.[5] Ändelsen för ett tribusnamn är -ini, för undertribusnamn -ina.[6]

Inom bakteriologin regleras tribus av International Code of Nomenclature of Prokaryotes.[7] Ändelsen för ett tribusnamn är -eae, för undertribusnamn -inae.[8]

ReferenserRedigera

  1. ^ ”tribus | SAOB”. https://svenska.se/saob/. Läst 16 augusti 2020. 
  2. ^ Artikel 4 i ICN.
  3. ^ Artikel 19.3 i ICN.
  4. ^ Artikel 35 i ICZN.
  5. ^ Se sid. 214-218 i Alain Dubois, 2006, Proposed Rules for the incorporation of nomina of higher-ranked zoological taxa in the International Code of Zoological Nomenclature. 2. The proposed Rules and their rationale, Zoosystema 28:1, sid. 165-258.
  6. ^ Artikel 29.2 i ICZN.
  7. ^ International Code of Nomenclature of Prokaryotes, 2008 Revision, kapitel 2, regel 5b.
  8. ^ Kapitel 3, regel 9.