Mykologi

del inom biologin som rör forskning kring svampar

Mykologi (av latin myko och -logi) är det vetenskapliga studiet av svampar. Till svampar räknas till exempel sporsäcksvampar, basidiesvampar, kopplingssvampar, gisselsvampar och arbuskulära mykorrhizasvampar men även jäst och mögel. Traditionellt sysslar mykologerna med mycelsvampar som slemsvampar och oomyceter trots att den senare ordningen numera räknas till protister.

Mykologi

Ett närliggande område är läran om lavar (lichenologi). Mykologi överlappar ofta med mikrobiologi då många svampar – åtminstone i ett tidigt utvecklingsstadium – ofta är mikroorganismer.

Till pionjärerna inom mykologi räknas Elias Fries, Christiaan Hendrik Persoon, Anton de Bary, Oscar Brefeld och Lewis David von Schweinitz. Den förste som efter Carl von Linné behandlade svenska svampar mer utförligt var Olof Swartz, som i början av 1800-talet skrev en serie artiklar i ämnet. Bland andra tidiga svenska mykologer räknas Lars Romell, Anna Stecksén, Nils Suber och Nils Fries.

ReferenserRedigera