Tredjemansföreläggande är den möjlighet som Skatteverket i Sverige har att förelägga näringsidkande tredje man (exempelvis en bank) att redovisa uppgifter om viss enskild.[1] Nuvarande regler om tredjemansförelägganden har kritiserats för att inte i tillräcklig mån tillgodose krav på rättssäkerhet och skyddet för den enskildes integritet.[2][3]

Man skiljer på enstaka tredjemansförelägganden och beslut om så kallad tredjemansrevision som är en generell granskning av enskildas uppgifter som finns hos en näringsidkare.[4]

Se även redigera

Referenser redigera