Öppna huvudmenyn

Integritet kan avse:

  • Integritet (rättighet) – rätten för varje människa att få sin egenart och inre sfär respekterad och inte utsättas för störande ingrepp
  • Integritet (egenskap) – en egenskap som innebär att någonting är väl sammanhängande (integrerat) och motsägelsefritt inom ramen för vissa principer
  • Integritetsskyddsombud – ska bevaka enskildas integritetsintresse i mål vid Försvarsunderrättelsedomstolen
  • Integritetsskyddsmyndigheten – en svensk statlig förvaltningsmyndighet, namnändring på Datainspektionen

Se ävenRedigera