Tredje ståndpunkten var en åsiktsinriktning inom svensk utrikespolitisk debatt under 1950-talet som innebar att man inte ville ta ställning för vare sig Sovjetunionen eller USA under det kalla kriget.

BakgrundRedigera

Rörelsen hade en bakgrund i debatten efter Pragkuppen, det kommunistiska maktövertagandet i Tjeckoslovakien 1948. Eyvind Johnson, Vilhelm Moberg och andra ansåg att de svenska författarna borde uttala sig mot händelserna i Tjeckoslovakien, men Författareföreningen (numera Sveriges Författarförbund) ställde sig tveksamt och menade att man inte brukade uttala sig i utrikespolitiska frågor. Styrelsen blev beskylld för att vara "sovjetvänlig", och flera av dess ledamöter fick avgå.

Debattens startRedigera

Startskottet till debatten 1951 var Eyvind Johnsons vårtal till studenterna i Uppsala. Johnson angrep Sovjet, liksom svenska kommunister och Sovjetsympatisörer. Johnson fick stöd av Herbert Tingsten, som skrev ledarartiklar om ämnet i Dagens Nyheter. Tingstens inlägg samlades i skriften Tredje ståndpunkten - en orimlighet.

Bland Johnsons kritiker fanns Karl Vennberg. Han menade att Johnson givit en nidbild av Sovjet. Tonläget i debatten var hårt. Vennberg beskrev vårtalet som en "spark med SA-stövel", trots att Johnson under kriget hade tagit ställning mot nazismen.

Vennbergs bidrag trycktes i skriften Tredje ståndpunkten, där också bland andra Artur Lundkvist, Werner Aspenström, Folke Isaksson och Sivar Arnér medverkade.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  • Forser, Tomas; Tjäder, Per Arne (1972). Tredje ståndpunkten : en debatt från det kalla krigets dagar. Zenitserien, 0514-6712 ; 15. Staffanstorp: Cavefors. Libris 7401793. ISBN 91-504-0265-X 
  • Johnson, Eyvind (1992). Personligt, politiskt, estetiskt. Stockholm: Bonnier. Libris 7148878. ISBN 9100554448 
  • Tingsten, Herbert; Ahlmark Per (1992). Tyranniet begär förtroende. Stockholm: Ratio. Libris 7648527. ISBN 9175680297 
  • Tredje ståndpunkten / Sivar Arnér, Werner Aspenström, Stig Carlson ... Stockholm: Bonnier. 1951. Libris 1448973 

Vidare läsningRedigera

  • Tingsten, Herbert (1951). Tredje ståndpunkten - en orimlighet. Stockholm: Bonnier. Libris 1774077