Slaget vid Ölands norra udde var ett sjöslag den 26 juli 1566 mellan Sverige å ena sidan och Danmark jämte Lübeck å den andra. Slaget slutade oavgjort, men en efterföljande storm innebar katastrof för den dansk-lübska flottan.

Slaget vid Ölands norra udde III
Del av Nordiska sjuårskriget
Ägde rum 26 juli 1566
Plats Ölands norra udde, Sverige
Resultat Själva slaget blev en mindre svensk seger. Efterföljande storm innebar katastrof för den dansk-lübska flottan.
Stridande
Sverige Danmark Danmark-Norge
Lübeck
Befälhavare och ledare
Klas Horn Danmark Hans Lauritsen
Bartholomeus Tinnappel
Styrka
36 skepp? 36 skepp
Förluster
12 danska skepp
3 lübska skepp

Den 25 juli upptäckte Horn den förenade dansk-lübska flottan vid Ölands norra udde, på kurs mot Gotland. Horn, som hade motvind, beslöt sig för att undvika strid, men sedan vinden vänt började han striden på morgonen den 26 juli. Några större förluster hann inte drabba någondera flottan, då en plötslig vindkantring gjorde det omöjligt för svenska flottan att fortsätta sitt förföljande av den danska flottan, som ankrade vid Gotlands kust för att i vigd jord begrava den danske viceamiralen Christopher Morgisen vilken hade fått huvudet avskjutet av en kanonkula. I samma stund bröt en storm ut, som varade i tre dagar. Den svenska flottan, som befann sig till sjöss, klarade sig utan större förluster, annat än att skeppet Hectors stormast måste kapas, och kunde 6 augusti löpa in vid Älvsnabben. Den dansk-lübska flottan däremot kastades mot den Gotländska kusten, och tolv danska och tre lübska fartyg slogs sönder, och större delen av skeppens besättningar om 5 000 man drunknade. Cirka 1 400 man tog sig iland. [1]

Noter redigera

  1. ^ Svenska flottans historia, Per Olof Bäckström


Se även redigera

Källor redigera

  • Gunnar Unger (1909). Illustrerad Svensk Sjökrigshistoria omfattande tiden intill 1680. Stockholm: Albert Bonniers Förlag 
  • Sten Carlsson och Jerker Rosén, Bonniers, Den Svenska Historien Vasatiden 1520-1611
  • Ulf Sundberg,Hjalmarson och Högberg, Svenska krig 1521-1814