Högsta sovjet är namnet på Transnistriens parlament.

Högsta sovjet (ryska: Верховный Совет, Verchovnyj sovet, egentligen "högsta rådet") var formellt det högsta styrande organet i Sovjetunionen och dess delrepubliker.