Transmittans, transmissionsfaktor, är en dimensionslös storhet som beskriver förhållandet mellan infallande och genomsläppt strålningsintensitet.

Se även redigera