Opacitet är ett begrepp och en storhet inom optiken som används för att ange transparens, alltså genomskinlighet. Opacitet mäter graden av ogenomtränglighet för strålning genom ett material eller transmissionsmedium. Material som helt saknar ljusgenomsläpplighet kallas opaka.

Vetenskaplig definitionRedigera

Opaciteten   ger absoptionsgraden, som är fraktionen av intensiteten  , av strålningen som absorberas eller sprids per enhetsdistans   längs med strålningens utbredningsriktning.

 .

För ett givet medium har opaciteten ett numeriskt värde mellan 0 och oändlighet.