Inom nationalekonomi är transaktionskostnader sådana kostnader som uppkommer vid ett ekonomiskt utbyte. Exempelvis behöver en köpare som letar efter en viss tjänst eller produkt lägga ner en viss tid och ett visst arbete samt eventuella andra kostnader för att få till stånd en affär. Detsamma gäller förstås säljaren. Det kan gynna samhället och välfärden att minska transaktionskostnaderna i ekonomin, eftersom kapital på så vis enklare kan fördelas till den verksamhet där det gör störst nytta. Internet och börser är exempel på två fenomen som drastiskt minskar transaktionskostnaderna i ekonomin. Tullar är ett exempel som ökar transaktionskostnaderna. Nationalekonomen Ronald Coase belönades med Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 1991 bl.a. för att påvisa att transaktionskostnader är viktiga för ekonomin.