Tradition (olika betydelser)

grensida

Tradition kan avse följande:

  • Tradition – det som lämnas vidare, som det kulturella och sociala arvet
  • Tradition (juridik) – som syftar på att en sak fysiskt har överlämnats (traderats) till annan part
  • Tradition AB – en affärskedja.

Se ävenRedigera

  • Traditionsprincipen – en princip som tillämpas vid till exempel köp eller pantsättning av fysiskt objekt
  • Traditionalism – förespråkande av traditionella regler, värderingar och sedvänjor