Kölsträckning är det första momentet när ett fartyg ska byggas. Kölsträckningen, då kölen placeras på stapelbädden[1], har genom historien haft stor ceremoniell betydelse. Vid kölsträckningen närvarar ofta företrädare för varvet där fartyget byggs och beställarna, det rederi som till slut ska vara fartygets ägare.

ReferenserRedigera