Mönstring (värnplikt)

prov till värnplikt

Mönstring innebär att genomgång av de inkallade individerna för bedömning av lämplighet för tjänstgöring inom Försvarsmakten (FM). Inkallning görs antingen med stöd av pliktlagen till värnplikt, eller till frivilligt anmälda för anställning som soldat eller specialist. Vid mönstringen kontrolleras de inkallades fysiska hälsa och förmåga (styrketest, konditionstest, medicinsk bedömning, kända allergier osv.), den mentala förmågan (teoretisk problemlösning, språk, psykiatrisk historia) samt annan lämplighet (t.ex. skepparexamen, jägarexamen, teknisk utbildning, extremistiska åsikter). Slutligen tillfrågas den inkallade om egna intressen och önskemål om placering. Därefter fattas beslut om befattning baserat på vad FM behöver, vilka krav den tilltänkte soldaten uppfyller och eventuella önskemål.