Torsionsvinkel (även vridningsvinkel) är en vinkel som ligger mellan två plan.

Torsionsvinkeln (röd) ligger mellan två plan (ljusblå)