Torsades de pointes, även torsade de pointes, är en speciell variant av ventrikeltakykardi (VT), en form av hjärtarytmi.

Torsades de pointes
EKG från en kvinna med hypokalemi och hypomagnesemi.
Klassifikation och externa resurser
DiseasesDB29252
eMedicinemed/2286  emerg/596
MeSHsvensk engelsk
Ekg registrering vid Torsade de pointes, notera den karaktäristiska vridningen (blå linjen) i den elektriska axeln.

Torsade de pointes är en ovanlig och allvarlig form av VT. Torsades de pointes orsakas vanligen av antiarytmiläkemedel som förlänger den tid hjärtmuskelcellen behöver för att dra ihop sig och på nytt aktiveras. Till exempel genom blockad av natrium- eller kaliumjoners passage genom cellmembranen. Så kallat läkemedelsinducerat flimmer. Tillfällig pacemaker kan ibland prövas som behandling.

Fyndet är bland annat associerad med långt QT-syndrom.