Tonkilometer, typiskt förkortat tonkm, är ett mått på transportarbete för gods. Måttet beräknas genom att multiplicera godset vikt i ton med transportsträckan i kilometer.

Tonkm används exempelvis för beräkning av andelstal för en fastighet på vägsamfälligheter,[1] av skador på mark i samband med jordbruk. Det kan även användas i utvärdering av fordons verkningsgrad, hur mycket bränsle som förbrukas per tonkm.

KällorRedigera

  1. ^ Underlag för tillämpning av tonkilometermetoden, Lantmäteriet, rekommendationer, 2010-08-18, Dnr 401/2010-2025, läst 2016-11-17