Tombak eller Tomback (från malajiska: tembaga, koppar) är en mässingslegering med hög halt av koppar (minst 70 %). Tombak används bland annat i manteln på ammunition till handeldvapen och som oäkta bladguld. Med tillsats av arsenik fås vit tombak. Kallas på engelska även red bronze (röd brons).

Kanna och fat tillverkade av tombak