En tolked är en ed som avläggs av tolkar i rättegångar. Tolkeden avläggs inför ett tolkuppdrag. För tolkar som sannolikt kommer att tjänstgöra upprepade gånger i domstolen kan tolkeden avläggas en gång och sedan anses gälla även för kommande tolkningar. Tolkeden lyder: "Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag efter bästa förstånd skall fullgöra det tolkuppdrag, som lämnats mig.".

Detta ska vara en garanti att översättningen sker korrekt.

ReferenserRedigera