Tjeka

sovjetryska politiska säkerhetspolisen 1917–1922

Tjekan var en sovjetisk säkerhets- och underrättelsetjänst, allmänt benämnd "hemlig polis", grundad av folkkommissariernas råd genom bolsjevikernas ledare Vladimir Lenin den 20 (7) december 1917. Tjeka (ryska: ЧК) är en kortform för Vserossijskaja tjrezvytjajnaja komissija, VTjK (ryska: Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, ВЧК) – "Allryska extraordinära kommissionen mot kontrarevolution och sabotage".

En av Tjekans utmärkelser.

Redan den 21 december 1917 ägde Tjekakollegiets första sammanträde rum i Smolnybyggnaden i Petersburg. Ordförande blev Dzerzjinskij samt Sjidelev och Jakovlev medlemmar medan Sjidelev och Ksenofontov blev sekreterare.[1] Den 12 mars 1918 flyttade Tjekan till Moskva på Ljubjanka.

Paragraf 1 i Tjekareglementet löd: ”Den utomordentliga kommissionen är berättigad att inom det ryska rikets hela område korsa och likvidera alla försök och handlingar, som gå ut på kontrarevolution eller sabotage, oberoende av från vilken sida de företagas”.[2] Betydelsen kan inte överskattas då Pravda den 18 oktober 1918 skrev: ”Från och med nu kan lösenordet ’all makt åt sovjeter’ ersättas med ’all makt åt Tjekan’.”[3]

Organisatorisk utveckling redigera

Den lettisk-polske adelsmannen Felix Dzerzjinskij blev Tjekans förste ordförande i Tjekapresidiet. Likaledes två lettisk-polska kamrater var andre chef Unschlicht och Mensjinskij - chef för Tjekans hemliga avdelning. [4]

Tjekan upplöstes formellt den 6 februari 1922 men kom att i realiteten att kvarleva med personal och lokaliteter i det omvandlade GPU, som sedermera i sin tur blev OGPU och NKVD, vilket sedermera 1946 blev MGB och 1954 KGB. I dagens Ryssland har det gamla KGB delats upp i säkerhetstjänsten FSB och underrättelsetjänsten SVR. SVR är en direkt efterföljare till INO, den utrikes underrättelsetjänsten som bildades den 20 december 1920 och som under KGB-tiden hette PGU.

Tjekadagen redigera

Tjekadagen infaller den 20 december, eftersom Tjekan bildades den 20 december 1917. För att ta udden av firandet hade SÄPO för vana att utvisa sovjetiska underrättelseofficerare detta datum.[5]

Se även redigera

Referenser redigera

  1. ^ Popoff, George (1925). Tjekan - den röda inkvisitionen. sid. 19 
  2. ^ Popoff, George (1925). Tjeka - den röda inkvisitionen. sid. 19 
  3. ^ Popoff, George (1925). Tjekan - den röda inkvisitionen. sid. 22 
  4. ^ Popoff, George (1925). Tjekan - den röda inkvisitionen. sid. 141 
  5. ^ Richard Aschberg & Anders Johansson (22 mars 2002). ”45 agenter fanns på ambassaden”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/J1xqLX/45-agenter-fanns-pa-ambassaden. Läst 22 juli 2008.