Ochrana (ryska: oхра́на, ”bevakning”, ”skydd”), egentligen Ochrannoje otdelenije (Охранное отделение, ”säkerhetsavdelningen”), var en hemlig poliskår under tsartiden som grundades den 14 augusti 1882 och fungerade fram till 1917. Dess fullständiga namn var: ”Förvaltning för skydd av den statliga ordningen och den offentliga säkerheten”. Den inrättades efter mordet på Alexander II, genom att fördubbla och tredubbla alla gendarmeri-, polis- och liknande organisationer. Genom Ochranalagen erhöll gendarmeriet rätt:

  1. att hos var och en företaga husundersökning efter eget godtycke
  2. att häkta utan laga dom
  3. att deportera till Sibirien
  4. att ställa enskilda personer under polisuppsikt
  5. att i viktiga fall utföra avrättningar osv.[1]
Sankt Petersburgs Ochrana år 1905.

Ochranan var en fortsättning på Opritjina, dvs de ”särskilda personerna” som inrättats av Ivan den förskräcklige.

Historia redigera

Ochranans egentliga glanstid dateras efter 1907, dvs från den första ryska revolutionens nederlag. Ochranaförvaltningen i Petersburg bildade särskilda underavdelningar som iakttog de olika revolutionära partiernas angelägenheter. Det fanns avdelningar för: 1) Socialrevolutionärena, 2) Bolsjevikerna, 3) Kadetterna, 4) Anarkisterna, 5) Expropriatörerns osv.[1]

Kännetecknande för ochranan var dess rikt utbildade provokatörssystem. Bland dess många förbindelser i de revolutionära kretsarna, till stor del uppdagade genom studier efter revolutionen 1917 i kejserliga polisens arkiv, var det ofta svårt att utröna vilka som i revolutionärt intresse övervägande spionerade på polisens verksamhet och vilka som i polisens intresse underblåste den revolutionära rörelsen till en viss grad, för att sedan utlämna de komprometterade till polisen. Kerenskijregeringen gjorde redan 1917 upptäckten att den tidigare presidenten för Moskvas sovjet Kamenev tillhörde Ochranan i Kiev. Folkkommissarierna Trotskij och Lunatjarskij tillhört Ochranan i Nisjnij-Novgorod.[2] Ochranan understödde bolsjevikerna då den önskade att den yttersta vänstern skulle kompromettera socialismen i duman genom bullerscener och omåttliga fordringar. Lenins vän socialisten Malinovskij utövade under tsarismen sitt mandat som medlem i duman men var samtidigt i Ochranans sold.

Till överbödlarna i Ochranan hör Kurlov, Trussevitj, Bjeletskij och Dsunkovskij. Den egentliga själen i Romanovs polisstat var dock Stolypin, vars namn särskilt efter 1907 är förknippat med avrättningar för obetydliga orsaker. Under hela Stolypins regim uppskattas antalet avrättade uppgå till 600-700 personer. Det skall jämföras med den röda terrorn under Tjekan som enbart 1918-1919 enligt de officiella rapporten ”Två års kamp på den inre fronten” av Ljazis avrättade 1206 personer enbart i Petersburg för ”fientlig hållning mot sovjetmakten”.[3]

Efter revolutionen 1917 gick många ochranaagenter över i bolsjevikernas tjänst, i Tjekan, så att denna i fråga om metoder och personal fick åtskilligt gemensamt med tsartidens ochrana.[4]

Referenser redigera

Noter redigera

  1. ^ [a b] Popoff, George (1925). Tjeckan - den röda inkvisitionen. sid. 244 
  2. ^ Popoff, George (1925). Tjeckan- den röda inkvisitionen. sid. 244-245 
  3. ^ Popoff, George (1925). Tjekan - den röda inkvisitionen. sid. 230 
  4. ^ Ward 2014, s. 14–15.

Källor redigera

 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, 1904–1926.

Externa länkar redigera