Tjärby kyrka är en kyrkobyggnad i Tjärby i Göteborgs stift. Den är församlingskyrka i Veinge-Tjärby församling. Mot norr, söder och öster omges kyrkan av en kyrkogård. Öster om kyrkan finns ett mindre bårhus uppfört i granit. Bakom kyrkan avtecknar sig gravfältet Örelids stenar med ett större antal resta stenar och gravhögar uppe på höjden.

Tjärby kyrka
Kyrka
Tjärby kyrka i april 2022
Tjärby kyrka i april 2022
Land Sverige Sverige
Län Hallands län
Ort Tjärby
Stift Göteborgs stift
Församling Veinge-Tjärby församling
Koordinater 56°32′51.3″N 13°02′49.8″Ö / 56.547583°N 13.047167°Ö / 56.547583; 13.047167
Invigd 1906
Bebyggelse-
registret
21300000004824
Kyrkorum
Kyrkorum

MedeltidskyrkanRedigera

På kyrkplatsen fanns tidigare en medeltida kyrka, möjligen från 1200-talet, vilken revs 1906. Medeltidskyrkan var murad i sten och tegel och bestod av ett rektangulärt långhus med ett smalare rakt kor i öster. I söder fanns ett murat vapenhus och i väster ett trätorn. Under medeltidens senare hälft blev kyrkan sannolikt förlängd åt väster. Kyrkorummet försågs med valv av gotisk typ. Medeltidskyrkan revs 1906, varvid ny kyrka uppfördes sannolikt på samma plats. Allt av antikvariskt värde togs om hand och placerades i nya kyrkan.

Nuvarande kyrkobyggnadRedigera

Dagens kyrka uppfördes i natursten och tegel 1906-1907 efter ritningar av Erik Lallerstedt. Det är den enda i stiftet som är uppförd i konsekvent jugendstil. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus, ett smalare, rakt avslutat kor med en sakristia utbyggd på norra sidan samt västtorn. Huvudingången ligger i tornet och ännu en ingång finns i sakristian mot norr. Fasaderna är gråputsade med en hög rusticerad stensockel och murarna stöds av strävpelare. Upp till entrén leder monumentala stentrappor. Fönster och portaler framhävs av grå sten och rött glaserat tegel. Det skifferklädda sadeltaket har en brant lutning. Interiören har kvar läktare, bänkinredning och altarring i mörkbetsat trä från byggnadstiden. För en ombyggnad 1935 svarade Harald Wadsjö. Vid en restaurering 1972 fick interiören vitmålade väggar och tak.

ExteriörbilderRedigera

InventarierRedigera

I kyrkan finns äldre inventarier som altartavla, predikstol och dopfunt som härrör från den medeltida kyrkan.

  • Dopfunten i sandsten är unik och en av Hallands märkligaste, daterad till andra delen av 1100-talet. Man tror att den är utförd av någon i England skolad stenmästare. Idag återstår endast en fyrkantig cuppa, fast hela överdelen är avlägsnad. Största höjden är 25 cm. Funten är huggen i sandsten och har figurdekorerade sidor i relief. Den förlorade överdelen ersattes 1937 med cement.[1]
  • Predikstol skuren i ek från 1590-talet med skulpturer av de fyra evangelisterna.
  • Altaruppsats utförd i ek antagligen samtida med predikstolen.
  • Triumfkrucifix från 1400-talets mitt eller dess senare del[2]. Korset hänger högt upp i valvbågen mellan kor och långhus.
  • Järnbeslagen dörr från 1400-talet som hörde till gamla kyrkans vapenhus.
  • Lillklockan göts 1747 av Andreas Wetterholtz och storklockan 1906 av Bergholtz klockgjuteri. Båda har inskription.

OrgelRedigera

Huvudverk I Öververk II Pedal Koppel
Rørfløjte 8´ Gedakt 8´ Subbas 16´ I/P
Principal 4´ Kobbelfløjte´ Oktavbas 8´ II/P
Hulfløjte 4´ Principal 2´ Koralbas 4´ + 2' II/I
Gemshorn 2´ Scharf II Dulcian 16'
Mixtur III
Skalmeja 8'

ReferenserRedigera

  1. ^ Hallbäck, Sven Axel (1969). Medeltida dopfuntar i Halland. Hallands museums skriftserie ; 1. Halmstad: Hallands museum. sid. 8, 13f, 67. Libris 1303348 
  2. ^ Medeltida träskulpturer i Hallands kyrkor, Inga Lindén Nilsson, ISBN 9789163303982
  3. ^ Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008

Externa länkarRedigera