Tillrinningsområde är en landyta vars kant begränsas av en vattendelare. Nederbörd som faller inom ett tillrinningsområde, tillfaller vattendrag som avses när, tillrinningsområde nämns. till exempel, Stensjöns tillrinningsområde begränsas i norr av vattendelaren mot Sandsjöns tillrinningsområde.

Se ävenRedigera