Tillförlitlighet

driftsäkerhet och dess påverkande faktorer
Ej att förväxla med Reliabilitet.

Tillförlitlighet[1] (engelska: dependability) är en sammanfattande term som omfattar driftsäkerhet (engelska: Availability performance) och dess påverkande faktorer: funktionssäkerhet (engelska: Reliability performance), underhållsmässighet (engelska: Maintainability performance) och underhållssäkerhet (engelska: Maintenance support performance).

En anmärkning är att tillförlitlighet används endast i allmän betydelse i icke-kvantitativa termer. En ytterligare anmärkning uttrycker att termen tillförlitlighet används för ett antal samhörande egenskaper. Då man önskar uttrycka sig kvantitativt eller avser en bestämd egenskap måste man precisera detta genom att använda den specifika termen för begreppet i fråga. På motsvarande sätt bör man inte använda någon av de specifika termerna som en sammanfattande benämning för de samhörande egenskaperna. Detta gäller främst egenskaperna driftsäkerhet och funktionssäkerhet samt driftsäkerhetsmåttet tillgänglighet (engelska: availability). Ett systems tillförlitlighet påverkas av dess hårdvara, mjukvara, handhavande och miljö.

Den sistnämnda anmärkningen betonar en begreppsförvirring då tillförlitlighet ofta används synonymt för egenskapen funktionssäkerhet.

Standardisering

redigera

Standardisering inom området tillförlitlighet görs i Sverige av SEK Svensk elstandard i arbetsgruppen TK56 Tillförlitlighet, som är den svenska nationella kommittén för IEC TC56.[2][3]

Se även

redigera

Referenser

redigera
  1. ^ Holmberg, Göran; Lönnqvist Åke (1997). Säkra produkter: handbok i tillämpad tillförlitlighetsteknik. Stockholm: VI industriutveckling. Libris 7647494. ISBN 91-7548-493-5 (inb.) 
  2. ^ IEC, TC56 – Working group for Dependability, http://tc56.iec.ch/about/structure0_1.htm Arkiverad 14 januari 2013 hämtat från the Wayback Machine.
  3. ^ IEC, Electropedia del 192 Dependability, http://www.electropedia.org Arkiverad 27 april 2015 hämtat från the Wayback Machine., välj 192 Dependability, se 192-01-22 Dependability.

Tryckta källor

redigera