Underhållsmässighet

mått på en konstruktions behov av underhåll

Underhållsmässighet (maintainability) är förmågan hos en enhet att utföra krävd funktion under givna förhållanden under ett angivet tidsintervall. [1]
Underhållsmässigheten kan också användas som ett mått.

Tillförlitlighet SS4410505.jpg

Underhållsmässighet är en del av driftsäkerhet.

Populär förklaring av underhållsmässighet: ”hur lätt är det att göra underhåll?”. Måttet på underhållsmässighet är tid att genomföra aktivitet (till exempel timmar) givet resursbehov (mantimmar) med specificerade verktyg, reservdelar och dokumentation.

Exempel på bra underhållsmässighet: byte av glödlampa i en strålkastare på en Volvo av årsmodell 2009. Det tillgår så att man drar upp två låspinnar från strålkastarinsatsen och sedan vickar ut den framåt. Man kan byta glödlampa med insatsen liggande på stötfångaren, men allra enklast är att knäppa loss elkontakten, ta strålkastarinsatsen med sig till exempel in i köket och sedan sätta sig i lugn och ro och byta ut den trasiga glödlampan mot en ny.[2] Exempel på dålig underhållsmässighet: Det är mycket krångligt att byta glödlampa i strålkastarna på många bilar av idag. Det måste göras av en verkstad och kan ta flera timmar och till och med kräva att man får skruva bort framskärmen. Orsaken är att utrymmet under huven är starkt begränsat i en modern bil. Se även Underhållsteknik.

UnderhållsmässighetsanalysRedigera

Underhållsmässighetsanalys (maintainability analysis) består i nedbrytning av underhållsaktivitet i delaktiviteter med angivande av resurser (hur många montörer, vilken specialitet, hur lång tid) och behov av verktyg och reservdelar. Optimering av underhållsaktiviteter görs genom att väga resurser mot varandra och optimera på tid, kostnad eller annat med hänsyn till begränsningar.

Mått på underhållsmässighetRedigera

Underhållsmässighet mäts ofta i medelreparationstiden MTTR, uttryckt som summan av alla reparationstider under ett angivet tidsintervall dividerat med antalet reparationer under detta intervall.

ReferenserRedigera

Fotnoter
  1. ^ Svensk Standard SS-EN 13306:2010 – Underhåll Terminologi SIS
  2. ^ , Vi Bilägare: Enklast att byta lampan på Volvo'
Tryckta källor
  • Ekström, Torsten (2017). Några begrepp inom Fysiska tillgångars förvaltning samt Underhåll och Driftsäkerhet.. Riksorganisationen Svenskt Underhåll, http://www.svensktunderhall.se/Litt [1]
  • Holmberg, Göran; Lönnqvist Åke (1997). Säkra produkter: handbok i tillämpad tillförlitlighetsteknik. VI industriutveckling [2]
  • IEC 60300-3-10 Dependability management - Part 3-10: Application guide - Maintainability. SEK Svensk Elstandard. 2001 
  • SS-EN 60706-2 Underhållsmässighet hos utrustning - Del 2: Fordringar och studier i samband med konstruktion och utveckling. Text: engelska. (Maintainability of equipment - Part 2: Maintainability requirements and studies during the design and development phase). SEK Svensk Elstandard. 2006 
  • SS-EN 60706-3 Underhållsmässighet - Del 3: Verifiering samt analys, insamling och presentation av data. Text: engelska. (Maintainability of equipment - Part 3: Verification and collection, analysis and presentation of data). SEK Svensk Elstandard. 2007 
  • SS-EN 60706-5 Underhållsmässighet - Del 5: Provbarhet och diagnostisk provning. Text: engelska. (Maintainability of equipment – Part 5: Testability and Diagnostic testing). SEK Svensk Elstandard. 2009