Underhållssäkerhet

underhållsorganisationens förmåga att tillhandahålla resurser

Underhållssäkerhet (engelska: maintenance support) är förmågan hos underhållsorganisationen att tillhandahålla de rätta underhållsresurserna på erforderlig plats, för att utföra krävda underhållsåtgärder på en enhet, vid en angiven tidpunkt eller under ett angivet tidsintervall. [1]

Tillförlitlighet SS4410505.jpg

Under en produkts livstid spelar underhållssäkerheten en stor roll eftersom den har avgörande betydelse för produktens stilleståndstider efter fel och som en konsekvens därav för produktens tillgänglighet och driftkostnader.

Underhållssäkerhet är en del av tillförlitlighet. Se även Underhållsteknik och Integrerat logistikstöd.

MåttRedigera

Underhållssäkerhet kan mätas med medelväntetid (Mean time waiting, MTW). Det är summan av alla väntetider under ett angivet tidsintervall dividierat med antalet väntetider under detta intervall.

ReferenserRedigera

Fotnoter
  1. ^ Svensk Standard SS-EN 13306:2010 – Underhåll Terminologi [1]
Tryckta källor
  • SS-EN 60300-3-16 Tillförlitlighetsverksamhet – Del 3-16: Riktlinjer – Specificering av stödtjänster inom underhåll. Text: engelska. (Dependability management – Part 3-16: Application guide – Guidelines for specification of maintenance support). SEK Svensk Elstandard. 2009 
  • Ekström, Torsten (2017). Några begrepp inom Fysiska tillgångars förvaltning samt Underhåll och Driftsäkerhet.. Riksorganisationen Svenskt Underhåll, http://www.svensktunderhall.se/Litt [2]
  • Holmberg, Göran; Lönnqvist Åke (1997). Säkra produkter: handbok i tillämpad tillförlitlighetsteknik. VI industriutveckling [3]
  • Tillförlitlighet – Ordlista Svensk standard SS 441 05 05