Tidebok är en privat bönbok som innehåller bönerna för den katolska kyrkans kanoniska timmar (laudes, sext, vesper, completorium etc.), liturgier för lokala helgon och ibland en almanacka. Då tideböcker är avsedda för lekmannabruk var de ofta rikt illuminerade.

Getijdenboek Van Reynegom (16e eeuw), KBS-FRB.jpg

Se ävenRedigera