Thorsten Cars, född 17 juli 1930 i Stockholm, är en svensk jurist, domare och författare. Han är sonson till Otto Carlsson och brorson till Hadar Cars.

Han har studerat vid Stockholms universitet, där han blev juris doktor och docent i processrätt. Han har bland annat varit auditör i den svenska FN-bataljonen XVI (Kongo 1962), föredragande hos justitieombudsmannen (JO), byråchef hos riksåklagaren, sakkunnig i justitiedepartementet, chefsrådman vid avdelning 13 i Stockholms tingsrätt, allmänhetens pressombudsman (PO) 1980–1990, hovrättslagman i Svea hovrätt och ordförande i Institutet mot mutor 1978–1997.

Cars är från 1975 gift med filosofie magister Teresa Koperska (född 1941)

BibliografiRedigera

  • Resning i rättegångsmål, akademisk avhandling (1959)
  • Mutor och bestickning, En presentation av den nya lagstiftningen (1977–1983)
  • Pressen inför rätta. Tryckfrihetspraxis 1970–1981 (1982, tillsammans med Peter Danowsky)
  • Korruption. En översikt över brottsbalkens regler om bestickning och mutbrott samt marknadsföringslagens generalklausul (1990)
  • Pressetiken i praktiken. En översikt av PO/PON:s praxis (1991)
  • Mutbrott, bestickning och korruptiv marknadsföring. Corruption in Swedish law (1996–2001)
  • Lagen om skiljeförfarande. En kommentar (1999)
  • Mutbrott och korruptiv marknadsföring. Corruption in Swedish law (2012)

KällorRedigera


Företrädare:
Lennart Groll
Allmänhetens pressombudsman
1980–1990
Efterträdare:
Hans-Gunnar Axberger