Institutet mot mutor (tidigare Institutet för bekämpande av mutor och bestickning) är en svensk ideell förening som arbetar med att ta fram information om korruption och hur den ska undvikas.

Verksamhetens tyngdpunkt ligger på informationsspridning. Organisationen ger även råd om hur man ska utarbeta policyer inom företag och organisationer mot mutor.

Institutet inrättades 1923. Huvudmän är idag Stockholms Handelskammare, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner. Svensk Handel, Läkemedelsindustriföreningen och Byggföretagen är partnerorganisationer. Organisationen har därutöver ett antal stödjande medlemmar. Dess uppgift är att verka för god sed för beslutspåverkan inom näringslivet liksom samhället i övrigt samt att söka motverka användningen av mutor och andra otillbörliga förmåner som medel för sådan påverkan.

Organisationens ordförande från 2014 är Fredrik Wersäll. Sedan oktober 2021 är organisationens generalsekreterare Hayaat Ibrahim. Föreningens kansli ligger i Stockholm.

Generalsekreterare redigera

Ordförande redigera

Etiknämnden redigera

Institutets etiknämnd inrättades 2013. Dess ordförande är Severin Blomstrand och vice ordförande Petter Asp.

Källor redigera

Noter redigera


Externa länkar redigera