Per Thomas Kazen, född 23 februari 1960, är en svensk pastor i Equmeniakyrkan[1] och professor i bibelvetenskap vid Enskilda Högskolan Stockholm.

Kazens forskningsområden berör den historiske Jesus, ritualer och offerkult, emotioner och moral samt frågor om tolkning och tro. Han blev teologie doktor vid Uppsala universitet 2002 på avhandlingen Jesus and Purity Halakhah: Was Jesus Indifferent to Impurity? om rituell renhet i Nya Testamentet. Samma år blev han anställd som lektor i Nya testamentets exegetik vid Teologiska Högskolan i Stockholm (THS). Han blev utnämnd till docent vid Uppsala universitet 2008 och bedömdes vara professorskompetent i samband med sakkunniggranskning i Uppsala 2010. Kazen blev befordrad professor i Nya Testamentets exegetik vid THS 2010 och innehar en nyinrättad professur i bibelvetenskap där sedan 2015

Kazen var redaktionssekreterare för Svensk Exegetisk Årsbok 2005-2013. [2][3]

Bibliografi (i urval)[2]

redigera
  • Smuts, skam, status: Perspektiv på samkönad sexualitet i Bibeln och antiken, Göteborg: Makadam förlag, 2018, ISBN 9789170612718
  • Scripture, Interpretation, or Authority? Motives and Arguments in Jesus' Halakic Conflicts, WUNT 1:320, Tübingen: Mohr Siebeck 2013, ISBN 9783161528934
  • Emotions in Biblical Law: A Cognitive Science Approach, Sheffield: Sheffield Phoenix Press, 2011, ISBN 9781907534294
  • Issues of Impurity in Early Judaism, band 45 i Coniectanea biblica: New Testament series, Winona Lake, Ind. : Eisenbrauns, 2010, ISBN 978-1-57506-811-4
  • Jesus and Purity Halakhah: Was Jesus Indifferent to Impurity?, ConBNT 38, Stockholm: Almkvist & Wiksell, 2002; reviderat nytryck, Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 2010, ISBN 978-1-57506-809-1
  • Byggstenar för gudstjänst: Idéer och material för gudstjänstförnyelse, red. med Sofia Camnerin, Stockholm: Verbum, 2004, ISBN 91-526-5658-6
  • Vem är du Gud? Vi vill tro på dej! Bruksbok för gudstjänstfirare, Stockholm: Verbum, 1998

Referenser

redigera