The Movement, eller Rörelsen, är en term som myntades 1954 av J. D. Scott, den dåvarande litteräre redaktören för The Spectator i London. Termen betecknade en samling författare och poeter som hade trätt fram under det tidiga 1950-talet i England. Till dessa författare och poeter hörde bland andra Philip Larkin, Kingsley Amis, John Wain och Robert Conquest. The Movement var huvudsakligen engelsk till sin karaktär eftersom diktare från andra delar av Storbritannien inte ingick.

SamlingsverkRedigera

  • New lines: an anthology, edited by Robert Conquest (London: Macmillan, 1956)
  • New lines: an anthology. 2, edited by Robert Conquest (London: Macmillan, 1963)

SvenskaRedigera

LitteraturRedigera

  • Petter Bergman / Göran Printz-Påhlson: Inledning. Ingår i antologin Åtta engelska poeter (1957)
  • Jerry Bradley: The movement: British poets of the 1950s (New York: Twayne Publishers, 1993)